یاد بگیریم

فضای کسب و کار اشتراکی

فضای کار اشتراکی

فضای کسب و کار اشتراکی چیست ؟ تا یک دهه پیش تصویری که از سر کار رفتن و کار کردن داشتیم خانم یا آقایی بود

راه اندازی استارتاپ

راه اندازی استارتاپ

استارتاپ استارتاپ، شاید مسیریست که شما رو به جایگاهی که لایقش هستید برسونه،هیچ کدام از شما نمی تونید که موفقیت های آقا ایلان ماسک رو

خودشناسی

شاید می تونیم بگیم که خودشناسی یکی از اهدافیست که باید برای رسیدن به موفقیت به اون دست پیدا کنی، آدم ها در مسیر رشد

مدرسه کسب و کار کارابیز

مدرسه کسب و کار

مدرسه کسب و کار، مفهومی نسبتا تازه در ایران اما با سابقه طولانی و درخشان در دنیاست. سیستم آموزش آکادمیک، سیستم بسیار جذاب و علم

اصول رزومه نویسی - مدرسه کسب و کار کارابیز

اصول نوشتن رزومه کاری

نوشتن رزومه فقط آماده کردن یک کاغذ نیست، شما باید با نمایش مهارت های خود به بهترین شیوه، کارفرما را متقاعد کنید که مناسب ترین