200 پرامپت Chatgpt که کسب‌وکار شما را متحول می کند

زمان مطالعه: 14 دقیقه

طرز نوشتن پرامپت یا درخواست های ما از هوش مصنوعی (مانند ChatGPT) میتواند پاسخ های خیلی متفاوتی برای ما بسازد. بطور مثال ما میتوانیم خیلی ساده از هوش مصنوعی درخواستی داشته باشیم که به تناسب همان هوش مصنوعی به ما پاسخ میده یا با یکسری از تکنیک ها توی نحوه و مقدار پاسخ دهی هوش مصنوعی تاثیر گذار باشیم. مهندسی پرامپت شغل جدیدی است که با توانایی های فرد تلاش میشه پاسخ بهتری از هوش مصنوعی بگیریم.

در این مقاله بالای 200 پرامپت پیشفرض که توی حوزه های مختلف کسب و کار استفاده میشه رو گرد هم آورده ایم:

در ضمن صحبت با زبان انگلیسی با هوش مصنوعی تاثیر زیادی در پاسخ دهی آن دارد.

پرامپت های هوش مصنوعی برای کسب و کار:

“What are the most important metrics to measure the success of our business?”

 • “مهمترین معیارهای اندازه گیری موفقیت در کسب و کار ما چیست؟”

“List ways to reduce cost and increase profitability.”

 • “فهرستی از راه های کاهش هزینه و افزایش سودآوری.”

“How can we improve our customer service experience?”

 • “چگونه می توانیم تجربه خدمات مشتری خود را بهبود بخشیم؟”

“How can we use automation to simplify our marketing and sales tactics?”

 • “چگونه می توانیم از اتوماسیون برای ساده سازی تاکتیک های بازاریابی و فروش خود استفاده کنیم؟”

“What are some customer onboarding best practices?”

 • “برخی از بهترین شیوه های جذب مشتری چیست؟”

“What are some employee onboarding best practices?”

 • “برخی از بهترین شیوه های جذب کارکنان چیست؟”

“What are best practices in maintaining high morale within your organization?”

 • “بهترین شیوه ها برای حفظ روحیه بالا در سازمان شما چیست؟”

“How can A/B testing improve our website’s performance?”

 • “چگونه آزمایش A/B می تواند عملکرد وب سایت ما را بهبود بخشد؟”

“List the benefits of using a digital asset management tool to organize and share company assets.”

 • “مزایای استفاده از ابزار مدیریت دارایی های دیجیتال برای سازماندهی و به اشتراک گذاری دارایی های شرکت.”

“What are some employee onboarding best practices?”

 • “برخی از بهترین شیوه های جذب کارکنان کدامند؟”

“How can I boost employee retention?”

 • “چگونه می توانم حفظ کارکنان را افزایش دهم؟”

“What are common mistakes start-up companies often make?”

 • “چه اشتباهات رایجی شرکت های نوپا اغلب مرتکب می شوند؟”

پرامپت هوش مصنوعی در کسب و کار - هوش مصنوعی در کسب و کار

پرامپت های هوش مصنوعی برای بازاریابی:

What are the most important metrics to measure the success of our business?”

 • “مهمترین معیارها برای اندازه گیری موفقیت کسب و کار ما چیست؟”

“How can we use social media to increase brand awareness?”

 • “چگونه می توانیم از رسانه های اجتماعی برای افزایش آگاهی از برند خود استفاده کنیم؟”

“How can we improve search engine optimization for our business?”

 • “چگونه می توانیم بهینه سازی موتور جستجو را برای کسب و کار خود بهبود بخشیم؟”

“What are some ways we can boost productivity and employee engagement?”

 • “چه راه هایی برای افزایش بهره وری و تعامل کارکنان وجود دارد؟”

“What are the best tools for budgeting?”

 • “بهترین ابزارها برای بودجه بندی چیست؟”

“What are the best practices for creating a strong company culture?”

 • “بهترین روش ها برای ایجاد یک فرهنگ سازمانی قوی چیست؟”

“List the benefits of using a customer journey mapping tool to improve the customer experience.”

 • “مزایای استفاده از ابزار نقشه برداری مسیر مشتری برای بهبود تجربه مشتری”

“How can blockchain technology improve business processes and boost security?”

 • “چگونه فناوری بلاکچین می تواند فرآیندهای تجاری را بهبود بخشد و امنیت را افزایش دهد؟”

“How can we use customer testimonials to boost our brand’s trust and credibility?”

 • “چگونه می توانیم از نظرات مشتریان برای افزایش اعتماد و اعتبار برند خود استفاده کنیم؟”

“”What are some customer onboarding best practices?”

 • “برخی از بهترین شیوه های ورود مشتریان به سیستم کدامند؟”

“What are some employee onboarding best practices?”

 • “برخی از بهترین شیوه های ورود کارمندان به سیستم کدامند؟”

“What are common mistakes start-up companies often make?”

 • “اشتباهات رایجی که شرکت های نوپا اغلب مرتکب می شوند کدامند؟”

“How can I boost employee retention?”

 • “چگونه می توانم حفظ کارکنان را افزایش دهم؟”

“What are best practices in maintaining high morale within your organization?”

 • “بهترین شیوه ها برای حفظ روحیه بالا در سازمان شما کدامند؟”

“What are best practices for start-up businesses?”

 • “بهترین شیوه ها برای استارتاپ ها کدامند؟”

پرامپت های هوش مصنوعی برای تولید محتوا و رسانه های اجتماعی:

“Write an engaging script for a virtual product launch.”

 • “یک فیلمنامه جذاب برای راه اندازی محصول مجازی بنویسید”

“Simply the following copy to make it easy for Grade 3 children to read.”

 • “متن زیر را ساده کنید تا برای کودکان کلاس سوم خواندن آن آسان باشد.”

“Write an engaging video script about [topic]”

 • “یک اسکریپت ویدیوی جذاب در مورد [موضوع] بنویسید.”

“What are YouTube marketing best practices?”

 • “بهترین شیوه های بازاریابی یوتیوب چیست؟”

“What are common mistakes marketers make in content creation?”

 • “اشتباهات رایج بازاریابان در تولید محتوا چیست؟”

“What are best practices when marketing on Instagram?”

 • یک سناریو جذاب برای یک راه اندازی محصول مجازی بنویسید.

“How can companies find influencers to collaborate with?”

 • “شرکت ها چگونه می توانند اینفلوئنسرها را برای همکاری پیدا کنند؟”

“What are the benefits of influencer marketing?”

 • مزایای بازاریابی تأثیرگذار (اینفلوئنسر مارکتینگ) چیست؟

“List 5 ways to generate leads from YouTube.”

 • ” به فارسی عبارت “5 راه برای ایجاد سرنخ از یوتیوب

“List ways to convince customers to buy a product via Instagram.”

 • راه‌های متقاعد کردن مشتریان برای خرید محصول از طریق اینستاگرام

“Check this blog post for spelling and grammar mistakes.”

 • “این پست وبلاگ را برای اشتباهات املایی و گرامری بررسی کنید.”

“Analyze this blog post for plagiarism.”

 • این پست وبلاگ را از نظر سرقت ادبی تجزیه و تحلیل کنید.

“Write a list of blog titles that include statistics on [topic].”

 • “لیستی از عناوین وبلاگ که آمار [موضوع] را شامل می شوند بنویسید.”

پرامپت های هوش مصنوعی برای تحلیل:

“”What are the most important KPIs for [industry].”

 • “مهمترین شاخص های کلیدی عملکرد برای [صنعت] چیست؟”

“Write a SWOT analysis for our website traffic.”

 • “نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای ترافیک وب سایت ما را بنویسید.”

“What is a good bounce rate for our website?”

 • “نرخ پرش خوب برای وب سایت ما چیست؟”

“How do we boost leads on our website?”

 • “چگونه می توانیم سرنخ ها را در وب سایت خود افزایش دهیم؟”

“What are the best website analytics tools?”

 • “بهترین ابزارهای تجزیه و تحلیل وب سایت کدامند؟”

“How can I track my company’s analytics on social media?”

 • “چگونه می توانم تحلیل های شرکت خود را در رسانه های اجتماعی ردیابی کنم؟”

“How did I determine which channel generates the most web traffic for my brand?”

 • “چگونه می توانم تعیین کنم که کدام کانال بیشترین ترافیک وب را برای برند من ایجاد می کند؟”

“What social media platform generates the most leads?”

 • “کدام پلتفرم رسانه اجتماعی بیشترین سرنخ را ایجاد می کند؟”

“How can I optimize my website to rank higher in SERPs?”

 • “چگونه می توانم وب سایت خود را برای رتبه بالاتر در SERP ها بهینه کنم؟”

پرامپت های هوش مصنوعی برای کمپین های ایمیل:

“What are the best subject lines to increase open rates?”

 • “بهترین خطوط موضوعی برای افزایش نرخ باز شدن چیست؟”

“What are best practices for writing an engaging email subject line?”

 • “بهترین شیوه های نوشتن عنوان ایمیل جذاب چیست؟”

“What are best practices for writing engaging email copy for a marketing campaign?”

 • “بهترین شیوه های نوشتن کپی ایمیل جذاب برای یک کمپین بازاریابی چیست؟”

“List 5 topics I should write about in my next email newsletter.”

 • “در اینجا 5 موضوعی که می توانید در خبرنامه ایمیل بعدی خود بنویسید آورده شده است.”

“How can I avoid my emails being marked as spam?”

 • “چگونه می توانم از علامت گذاری ایمیل هایم به عنوان هرزنامه جلوگیری کنم؟”

“How can I improve my sender reputation?”

 • “چگونه می توانم اعتبار ارسال کننده خود را بهبود بخشم؟”

“How can I ensure my emails are easy to read and navigate on mobile devices?”

 • “چگونه می توانم اطمینان حاصل کنم که ایمیل های من در دستگاه های تلفن همراه به راحتی قابل خواندن و پیمایش هستند؟”

“How can I make my emails load faster on mobile devices?”

 • “چگونه می توانم سرعت بارگذاری ایمیل های خود را در دستگاه های تلفن همراه افزایش دهم؟”

“List the best practices for optimizing an email for mobile devices.”

 • “بهترین شیوه‌های بهینه‌سازی ایمیل برای دستگاه‌های تلفن همراه”

“How can I boost email subscribers?”

 • “چگونه می توانم تعداد مشترکین ایمیل خود را افزایش دهم؟”

هوش مصنوعی در کسب و کار

پرامپت های هوش مصنوعی برای رزومه:

“Generate a summary highlighting my past achievements.”

 • “خلاصه ای از دستاوردهای گذشته من ایجاد کنید.”

“How can I make my resume stand out against other candidates?”

 • “چگونه می توانم رزومه خود را در برابر سایر کاندیداها برجسته کنم؟”

“What are common mistakes job seekers make on their resumes?”

 • “اشتباهات رایج جویندگان کار در رزومه هایشان چیست؟”

“What are some resume best practices to improve my job search?”

 • “برخی از بهترین شیوه های رزومه نویسی برای بهبود جستجوی شغلی من چیست؟”

“What are common formatting mistakes I should avoid in my resume?”

 • “چه اشتباهات فرمت بندی رایج باید در رزومه خود اجتناب کنم؟”

“Copyedit my resume for any spelling or grammatical errors.”

 • “رزومه من را برای اشتباهات املایی و نگارشی بررسی کنید.”

“”How can I make my resume more concise?”

 • “چگونه می توانم رزومه خود را مختصرتر کنم؟”

“What should I include on my resume if I’m applying in [specific industry].”

 • “اگر در [صنعت خاص] درخواست شغل می کنم، چه مواردی را باید در رزومه خود بگنجانم؟”

“How do I tailor my resume to specific job postings?”

 • “چگونه می توانم رزومه خود را برای آگهی های شغلی خاص سفارشی کنم؟”

“How can I make my resume more visually appealing?”

 • “چگونه می توانم رزومه خود را از نظر بصری جذاب تر کنم؟”

“How can I make my resume more visually appealing?”

 • “چگونه می‌توانم رزومه‌ام را از نظر بصری جذاب‌تر کنم؟”

“How can I get my resume directly to the hiring manager?”

 • “چگونه می توانم رزومه خود را مستقیماً به مدیر استخدام ارسال کنم؟”

“How soon after submitting my resume should I follow up on a job posting?”

 • “چه مدت بعد از ارسال رزومه باید پیگیری کنم؟”

“What should I include on a marketing resume?”

 • “چه مواردی را باید در رزومه بازاریابی خود بگنجانم؟”

“Based on this job description, what words should I include in my resume?”

 • “بر اساس این شرح شغلی، چه کلماتی را باید در رزومه خود بگنجانم؟”

“How do I condense my [number] years of experience into a one-page resume?”

 • “چگونه می توانم [تعداد] سال تجربه خود را در یک صفحه رزومه خلاصه کنم؟”

 پرامپت های هوش مصنوعی برای فروش آنلاین:

“Write a description for a [product type] and include [product attributes] and [keywords].”

 • برای یک [نوع محصول] توصیفی بنویسید و شامل [ویژگی های محصول] و [کلمات کلیدی] باشید.

“Generate a list of 20 audience demographics that would benefit from a [product or service].”

 • لیستی از 20 گروه جمعیتی مخاطبانی که از یک [محصول یا خدمات] بهره مند می شوند ایجاد کنید.

“Think like an e-commerce expert and write 10 frequently asked questions for [your website name and URL.”

 • مانند یک متخصص تجارت الکترونیک فکر کنید و 10 سوال متداول برای [نام وب سایت و URL شما] بنویسید.

“Think like an e-commerce SEO expert and write a meta tile for [your brand name] in the [inser industry] industry.”

 • مانند یک متخصص SEO تجارت الکترونیک فکر کنید و یک عنوان متا برای [نام برند شما] در صنعت [درج صنعت] بنویسید.

“Behave like an e-commerce SEO expert and write a meta tile for [ product name], from the [industry name] industry.”

 • مانند یک متخصص SEO تجارت الکترونیک رفتار کنید و یک عنوان متا برای [نام محصول] از صنعت [نام صنعت] بنویسید.

“Write a title page for [e-commerce website URL] and include [keywords].”

 • صفحه عنوانی برای [آدرس وب سایت تجارت الکترونیک] بنویسید و [کلمات کلیدی] را شامل کنید.

“Write a meta description for [e-commerce website URL].”

 • “برای [آدرس وب سایت تجارت الکترونیک] یک متا دیسکریپشن بنویسید.”

“Craft informative content for our e-commerce About Us page.”

 • “برای صفحه “درباره ما” تجارت الکترونیک خود محتوای آموزنده ایجاد کنید.”

“Act as an e-commerce expert and craft a product collection description for the [product] from [brand].”

 • “به عنوان یک کارشناس تجارت الکترونیک عمل کنید و توضیحات مجموعه محصولی برای [محصول] از [برند] ایجاد کنید.”

“Act as an e-commerce merchandising specialist and draft a product title for [product] from [brand].”

 • “به عنوان یک متخصص مرچندایز تجارت الکترونیک عمل کنید و عنوانی برای محصول [محصول] از [برند] بنویسید.”

“Create an e-commerce campaign for [product, brand, or service].”

 • “برای [محصول، برند یا خدمات] یک کمپین تجارت الکترونیک ایجاد کنید.”

پرامپت های هوش مصنوعی برای خدمات مشتری:

“Create a help page that explains how to use [product].”

 • “ایجاد یک صفحه راهنما که نحوه استفاده از [محصول] را توضیح می دهد.”

“List 10 phrases customer service agents can use to show empathy.”

 • لیست 10 عبارتی که نمایندگان خدمات مشتری می توانند برای نشان دادن همدلی استفاده کنند.”

“Provide a template to explain standard retail return policy.”

 • “ارائه الگویی برای توضیح خط مشی بازگشت استاندارد خرده فروشی”

“Rewrite this paragraph to sound more friendly: [paragraph].”

 • “این پاراگراف را بازنویسی کنید تا دوستانه تر به نظر برسد: [پاراگراف]”

“Chat as if you’re a customer who can’t log into their account.”

 • “چت کنید انگار مشتری هستید که نمی توانید وارد حساب کاربری خود شوید.”

“Summarize the following knowledge base article to give step-by-step instructions.”

 • “خلاصه مقاله پایگاه دانش زیر را برای ارائه پرامپت های گام به گام ارائه دهید.”

“Write 5 questions for a customer experience survey.”

 • “5 سوال برای یک نظرسنجی تجربه مشتری بنویسید.”

“List the qualities of good customer service.”

 • “ویژگی های خدمات مشتری خوب را فهرست کنید.”

“What are customer service mistakes companies often make?”

 • “چه اشتباهاتی در خدمات مشتری شرکت ها اغلب مرتکب می شوند؟”

“How can I streamline the customer service process without losing customers?”

 • “چگونه می توانم روند خدمات مشتری را بدون از دست دادن مشتریان ساده کنم؟”

“What’s a friendly way to respond to this message from a customer?”

 • “چه راه دوستانه ای برای پاسخ به این پیام از مشتری وجود دارد؟”

“Act as a customer service representative and answer the following question: [question].”

 • “به عنوان یک نماینده خدمات مشتری عمل کنید و به سوال زیر پاسخ دهید: [سوال]”

پرامپت های هوش مصنوعی برای فروش:

Act as a salesperson and answer this question about [product or service].”

 • “به عنوان یک فروشنده عمل کنید و به این سوال در مورد [محصول یا خدمات] پاسخ دهید.”

“Write the text for a social media ad highlighting the [product or service]. Highlight paint-point-specific questions.”

 • متنی برای آگهی رسانه های اجتماعی بنویسید که [محصول یا خدمات] را برجسته کند. سوالات خاص درد را برجسته کنید.

“Generate 5 buyer personas I should include in my cold outreach.”

 • “5 شخصیت خریدار که باید در outreach سرد خود بگنجانید را ایجاد کنید.”

“List 5 personal branding archetypes I could use for social selling on LinkedIn.”

 • 5 الگوی برند شخصی که می توانم برای فروش اجتماعی در لینکدین از آنها استفاده کنم

“Generate a script to use when cold-calling start-up founders in my area.”

 • یک سناریو برای تماس سرد با بنیانگذاران استارتاپ در منطقه من ایجاد کنید.

“Craft an answer to this sales question.”

 • پاسخی برای این سوال فروش ایجاد کنید.

“”What are cross-selling opportunities available for my [type] business?”

 • “چه فرصت‌های فروش متقابلی برای کسب‌وکار [نوع] من وجود دارد؟”

“What are some creative ways to generate leads?”

 • “چه راه‌های خلاقانه‌ای برای ایجاد سرنخ وجود دارد؟”

“Create a personalized sale email for potential customers. Include [topic, brand name, promo offers, etc.].”

 • یک ایمیل فروش شخصی برای مشتریان بالقوه ایجاد کنید. شامل [موضوع، نام برند، پیشنهادات فروش و غیره] باشید.

“What product customization would you recommend for this customer?” Include customer details in the prompt.”

 • “چه سفارشی سازی محصول را برای این مشتری توصیه می کنید؟” جزئیات مشتری را در اعلان وارد کنید.”

“List 10 keywords people might use when searching for our [product].”

 • 10 کلمه کلیدی که مردم هنگام جستجو برای [محصول ما] ممکن است از آنها استفاده کنند.

پرامپت های هوش مصنوعی برای توسعه وب:

“Create three navigation menus that are optimized for user experience. ”

 • “سه منوی ناوبری ایجاد کنید که برای تجربه کاربر بهینه شده اند.”

“The menus should be designed to guide users through a doctor’s website quickly and seamlessly.”

 • “منوها باید طوری طراحی شوند که کاربران را از طریق وب سایت پزشک به سرعت و یکپارچه راهنمایی کند.”

“Design three calls-to-action that can be used to increase conversions for an e-commerce store.”

 • “سه فراخوان برای اقدام طراحی کنید که می تواند برای افزایش تبدیل برای یک فروشگاه تجارت الکترونیک استفاده شود.”

“Design two optimized contact forms to collect emails from B2B clients in the automotive manufacturing industry.”

 • “دو فرم تماس بهینه سازی شده برای جمع آوری ایمیل از مشتریان B2B در صنعت خودروسازی طراحی کنید.”

“Write five tips for using an SEO plugin correctly to maximize website visibility and rankings.”

 • پنج نکته برای استفاده صحیح از افزونه سئو برای به حداکثر رساندن دید و رتبه بندی وب سایت بنویسید.

“Create a landing page outline for a mobile banking app designed to attract younger users.”

 • “یک طرح کلی صفحه فرود برای یک برنامه بانکداری تلفن همراه ایجاد کنید که برای جذب کاربران جوان طراحی شده است.”

“Write conversion-focused copy for two content pages that can be used to showcase a luxury car dealership’s inventory and services.”

 • “برای دو صفحه محتوا کپی متمرکز بر تبدیل بنویسید که می تواند برای نمایش موجودی و خدمات یک نمایندگی خودروی لوکس استفاده شود.”

“Develop four ideas for interactive features that would enhance the user experience of a restaurant’s website.”

 • “چهار ایده برای ویژگی های تعاملی ایجاد کنید که تجربه کاربری وب سایت یک رستوران را افزایش دهد.”

“Write five tips for creating an intuitive and attractive homepage that will help draw visitors to a real estate company’s website.”

 • “پنج نکته برای ایجاد یک صفحه اصلی بصری و جذاب بنویسید که به جذب بازدیدکنندگان به وب سایت یک شرکت املاک و مستغلات کمک می کند.”

پرامپت های هوش مصنوعی برای مدیریت پروژه:

“Create a list of tasks that need to be completed, along with a timeline for their completion, in order to launch a redesigned website for a dental office.”

 • برای راه‌اندازی یک وب‌سایت بازطراحی‌شده برای مطب دندان‌پزشکی، فهرستی از کارهایی که باید تکمیل شوند، همراه با جدول زمانی برای تکمیل آن‌ها ایجاد کنید.»

“Generate five ideas for using agile methodology to manage an online marketing campaign for a local record store.”

 • “پنج ایده برای استفاده از روش چابک برای مدیریت یک کمپین بازاریابی آنلاین برای یک فروشگاه ضبط محلی ایجاد کنید.”

“Develop a project plan for creating and launching an email newsletter campaign targeting new customers of a hardware store.”

 • “طرح پروژه ای برای ایجاد و راه اندازی یک کمپین خبرنامه ایمیلی با هدف قرار دادن مشتریان جدید یک فروشگاه سخت افزاری تهیه کنید.”

“Write four KPIs that can be used to measure the success of a mobile banking app development project.”

 • چهار KPI که می توان برای اندازه گیری موفقیت پروژه توسعه اپلیکیشن بانکداری موبایل استفاده کرد.

“Create an outline for developing comprehensive user documentation for a software as a service (SaaS) product.”

 • “یک طرح کلی برای توسعه مستندات کاربر جامع برای محصول نرم افزار به عنوان سرویس (SaaS) ایجاد کنید.”

“Design five content buckets that can be used to organize the content of a print magazine for an international audience.”

 • “پنج سطل محتوا را طراحی کنید که می توان از آنها برای سازماندهی محتوای یک مجله چاپی برای مخاطبان بین المللی استفاده کرد.”

“Write three steps for setting up a project tracking system that will help manage workflow and productivity.”

 • “سه مرحله برای راه اندازی یک سیستم ردیابی پروژه بنویسید که به مدیریت گردش کار و بهره وری کمک می کند.”

“Generate four ideas for using scrum methodology to develop an interactive online course focused on personal finance management.”

 • “چهار ایده برای استفاده از روش اسکرام برای توسعه یک دوره آنلاین تعاملی با تمرکز بر مدیریت مالی شخصی ایجاد کنید.”

پرامپت های هوش مصنوعی برای امور مالی:

“Create five blog posts that explain the advantages of investing in stocks and mutual funds.”

 • “پنج پست وبلاگ ایجاد کنید که مزایای سرمایه گذاری در سهام و صندوق های سرمایه گذاری مشترک را توضیح دهد.”

“Develop three Facebook posts about different types of credit cards and how to choose one that is right for you.”

 • “سه پست فیس بوک در مورد انواع مختلف کارت های اعتباری و نحوه انتخاب یک مورد مناسب برای شما ایجاد کنید.”

“Write a Tweet focusing on the importance of financial literacy and managing debt.”

 • توییتی با تمرکز بر اهمیت سواد مالی و مدیریت بدهی بنویسید.

“Generate five checklist items for creating a successful retirement plan in your twenties.”

 • “پنج مورد چک لیست برای ایجاد یک برنامه بازنشستگی موفق در بیست سالگی خود ایجاد کنید.”

“Create an email outline that explains credit scores and how to improve them.”

 • یک طرح ایمیل ایجاد کنید که امتیازات اعتباری و نحوه بهبود آنها را توضیح دهد.

“Generate five ideas for using Instagram to promote a financial literacy program for high school students.”

 • “پنج ایده برای استفاده از اینستاگرام برای ترویج برنامه سواد مالی برای دانش آموزان دبیرستانی ایجاد کنید.”

پرامپت های هوش مصنوعی برای تجربه کاربری:

“Design four tips for improving the onboarding process for a mobile app that helps users track their budget.”

 • چهار نکته برای بهبود فرآیند ورود به اپلیکیشن موبایل طراحی کنید که به کاربران کمک می کند بودجه خود را پیگیری کنند.

“Write an article about how to design a website’s pages and menus in order to maximize user engagement.”

 • مقاله ای در مورد نحوه طراحی صفحات و منوهای یک وب سایت به منظور به حداکثر رساندن تعامل کاربر بنویسید.

“Write a series of survey questions that can be used to gain insight into what features users value most in a food delivery app.”

 • مجموعه‌ای از سؤالات نظرسنجی بنویسید که می‌توان از آنها برای به دست آوردن بینشی در مورد ویژگی‌هایی که کاربران در یک برنامه تحویل غذا بیشترین ارزش را دارند استفاده کرد.»

“Generate three tips for designing a visual search interface that will make finding products faster and easier.”

 • “سه نکته برای طراحی رابط جستجوی بصری ایجاد کنید که یافتن محصولات را سریعتر و آسان تر می کند.”

“Write out the most important features to include when designing a new email template for a B2C fashion brand.”

 • “مهم ترین ویژگی هایی را که باید هنگام طراحی یک قالب ایمیل جدید برای یک برند مد B2C شامل شود، بنویسید.”

“Develop four steps to consider when designing an AI assistant for a music streaming service.”

 • در طراحی دستیار هوش مصنوعی برای یک سرویس پخش موسیقی، چهار مرحله را ایجاد کنید.

“Create five micro-interactions that will help users navigate through a new ecommerce website.”

 • “پنج تعامل خرد ایجاد کنید که به کاربران کمک می کند تا از طریق یک وب سایت تجارت الکترونیک جدید حرکت کنند.”

پرامپت های هوش مصنوعی برای علوم داده:

“Create an infographic that explains how to use predictive algorithms to reduce customer churn rates.”

 • یک اینفوگرافیک ایجاد کنید که نحوه استفاده از الگوریتم‌های پیش‌بینی را برای کاهش نرخ ریزش مشتری توضیح می‌دهد.

“Write a blog post outlining the basics of predictive analytics and its applications.”

“یک پست وبلاگی بنویسید که اصول اولیه تجزیه و تحلیل پیش بینی و کاربردهای آن را بیان کند.”

“Design four tips for setting up a machine learning system that can accurately detect customer sentiment in real-time.”

 • چهار نکته برای راه‌اندازی یک سیستم یادگیری ماشینی طراحی کنید که بتواند احساسات مشتری را در زمان واقعی تشخیص دهد.»

“Pretend you are the data scientist at a large engineering firm. ”

 • وانمود کنید که دانشمند داده در یک شرکت مهندسی بزرگ هستید.

“You need to develop an algorithm to predict which high-value customers will likely purchase a new product.”

 • “شما باید الگوریتمی ایجاد کنید تا پیش بینی کنید کدام مشتریان با ارزش محصول جدید را خریداری خواهند کرد.”

” What three features will be most important in determining purchase likelihood?”

 • “چه سه ویژگی مهم ترین در تعیین احتمال خرید خواهد بود؟”

“Generate three ideas for using natural language processing (NLP) to automatically generate insights from customer reviews and feedback.”

 • “سه ایده برای استفاده از پردازش زبان طبیعی (NLP) ایجاد کنید تا به طور خودکار بینش را از نظرات و بازخورد مشتریان ایجاد کنید.”

“Write a tutorial-style video script for how to use linear regression to forecast sales figures”.

“یک اسکریپت ویدئویی به سبک آموزشی برای نحوه استفاده از رگرسیون خطی برای پیش بینی ارقام فروش بنویسید”.

جمع بندی پرامپت ها

برای استفاده از این نمونه پرامپت ها نیاز هست ک کار با هوش مصنوعی و روش صحبت با اون رو بلد باشین و یادگیری این مهارت فعالیتی زمانبر است.

پس نباید توقع داشت با صرفا داشتن چند نمونه پرامپت بهترین پاسخ ها را از هوش مصنوعی گرفت بلکه با کمک این لیست پرامپت ها رفت و برگشت بین شما و هوش مصنوعی کم میشود.

 

منبع: سایت خارجی هات سوئیت

 

پیشنهاد کارابیــــــز

مدرسه کسب و کار کارابیز

مدرسه کسب و کار

مدرسه کسب و کار، مفهومی نسبتا تازه در ایران اما با سابقه طولانی و درخشان در دنیاست….

تفکر استراتژیک چیست_تفکر استراتژیک در کسب و کار

تفکر استراتژیک چیست؟ | 7 گام رسیدن به تفکر استراتژیک

مینزبرگ در باب اهمیت ” تفکر استراتژیک ” می گوید مدیران و کارآفرینانی که تفکر استراتژیک دارند…

اینفوگرافی برنامه نویسی

آینده شغلی برنامه نویسی برای برنامه نویس ها دو مسیر شغلی متفاوت را می توان تصور کرد….