مصاحبه

نقطه سرخط با امیر بادامی

نقطه سرخط با امیر بادامی

تو مجموعه ویدئوهای نقطه سر خط، ما مصاحبه‌های جذاب از کارآفرین‌ها و بنیان‌گذاران استارتاپ‌ها براتون آماده کردیم. توی این ویدیوها بنیان‌گذاران از تجربه‌های سخت و

مصاحبه با علیرضا نظری منش گروه صنعتی نظری

مصاحبه با علیرضا نظری منش یکی از مفاهیم جذاب دنیای کسب‌وکار، کسب‌وکارهای خانوادگیه. کسب‌وکارهای خانوادگی به کسب‌وکارهایی گفته می‌شه که بر اساس روابط خانوادگی تاسیس

نقطه سرخط با محسن نژند

نقطه سرخط با محسن نژند

تو مجموعه ویدئوهای نقطه سر خط، ما مصاحبه های جذاب از کارآفرین ها و بنیان گذارای استارتاپ ها براتون آماده کردیم، از تجربه های سخت

آژانس دیجیتال مارکتینگ هدف

نقطه سرخط با رضا شاکری

نقطه سرخط با رضا شاکری تو مجموعه ویدئوهای نقطه سر خط، ما مصاحبه‌های جذاب از کارآفرین ها و بنیان گذارای استارتاپ ها براتون آماده کردیم،