تفکر انتقادی چیست؟ + 5 گام تا داشتن مهارت تفکر نقادانه

زمان مطالعه: 14 دقیقه
تفکر انتقادی چیست؟

می‌دونستی فقط با 600/000 تومان می‌تونی به یک مهارت کاربردی مسلط بشی؟

تفکر انتقادی یک فرایند ذهنی پیچیده است که باعث انعطاف پذیری، عکس العمل مناسب، پیش بینی درست و تصمیم گیری منطقی و درست افراد در موقعیتهای مختلف می شود.

به طور خلاصه می توان گفت در هر کجا که وجود دانش ،عینیت و مهارت های تحلیلی ضروری باشد، وجود تفکر انتقادی نیز مفید است.

در این مقاله بررسی می کنیم که چطور می توان مهارت تفکر انتقادی را در خود پرورش داد ، این مهارت چه تاثیری در موفقیت های ما دارد و رابطه تفکر انتقادی با خلاقیت چیست؟

تفکر انتقادی چیست؟

 

ریچارد پل یکی از کارشناسان تراز اول تفکر انتقادی است. به نظر او تفکر انتقادی ارتباط مستقیم با مدیریت و مهارت تفکر دارد و منبع قدرتی ذهنی- جسمی است که فرد را برای رقابت ها و چالش های دنیای به سرعت متغیر کنونی آماده می کند.

تفکر انتقادی از طریق تحلیل، ارزیابی و بازسازی ماهرانه تفکر ، تفکر را بهبود بخشیده ، تقویت می کند و یادگیرندگان را قادر می سازد تا اندیشه درست را از غلط، واقعی را از غیرواقعی و نظرات عمیق را از سطحی تشخیص و تمایز دهند. دانشمندی به نام انیس می گوید تفکر انتقادی تفکری تاملی است و بر تصمیم گیری در مورد باورها و اعمال متمرکز است.

به اعتقاد او تفکر وقتی انتقادی است که متفکر به دقت در تجزیه و تحلیل مباحث کوشش کند ، به دنبال شواهد و مدارک معتبر باشد و به قضاوت و نتیجه گیری معتبر برسد. هدف از آموزش تفکر انتقادی تربیت انسان هایی است که از غرض ورزی شخصی دور باشند و دارای صراحت و دقت باشند.

تفکر انتقادی هنر تجزیه و تحلیل و ارزیابی تفکر همراه با بررسی برای اصلاح آن است. متفکر انتقادی کسی است که بر پایه استدلالی که انجام می دهد ارزیابی و قضاوت می کند. شکاف بین نظریه و عمل در برخی رشته های دانشگاهی ملموس است و تفکر انتقادی می تواند اندوخته های علمی را به حیطه عمل بکشاند و بکار گیرد و در واقع راهی برای از بین بردن خلا بین تئوری و عمل است.

 

مزایای تفکر انتقادی

 

 • تفکر انتقادی موجب ساده تر شدن فرایند تفکر می شود

اگر تعجب می کنید و این سوال برایتان مطرح است که چرا ساده سازی فرایند تفکر مهم است، یک مجموعه از اطلاعات را در نظر بگیرید که در اختیار چندین نفر قرار دارد. بسته به صلاحیت افراد برای داشتن تفکر انتقادی و همچنین بسته به ارزش های آنها، هم این افراد می توانند استدلال های مختلفی را درباره یک موضوع ارائه دهند. این همان موردی است که در زمینه های حقوقی نیز رخ می دهد.

بدین معنی که در زمینه های حقوقی نیز همیشه مبنای استدلال ، قانون اساسی و اساسنامه مشترک است. اما این امکان وجود دارد که کارشناسان این حوزه، درباره یک موضوع خاص دیدگاه های حقوقی متفاوتی داشته باشند. ممکن است تفکر انتقادی آنها، موجب تبرئه یا جریمه یک نفر شود. با اینکه مبنا و ریشه دیدگاه افراد مختلف، مبتنی بر واقعیت ها و حقایق یکسانی است.

هر فردی که از تفکر انتقادی برای بررسی یک موضوع استفاده می کند، از دیدگاه فردی خود نیز برای بررسی همه جنبه های اطلاعات استفاده می کند. همانطور که قبلا نیز ذکر شد، تفکر انتقادی به معنای تحقق یک علت بالاتر است. به همین دلیل در کلیه زمینه های زندگی مفید است. در صورتیکه از تفکر انتقادی در برنامه های درسی مدارس استفاده شود، این برنامه ها بهبود خواهند یافت. این مورد درباره یافته های تحقیقاتی نیز صادق است.

مزایای تفکر لنتقادی

 • تفکر انتقادی، برای توسعه اقتصاد دانش بنیان جهانی حیاتی است

معنای اصلی این گزینه این است که یک فرد برای استفاده بهینه از داده ها و اطلاعات موجود به تفکر انتقادی نیاز دارد. اطلاعات خام، بدون بهره برداری از مزایای تفکر انتقادی ، بی فایده و غالبا خطرناک هستند.

به همین دلیل این ضرورت وجود دارد که افراد بتوانند اطلاعات موجود را در یک بستر مناسب تجزیه و تحلیل کرده و کاربردهای مفید آن اطلاعات را یافته و ارائه دهند. در حقیقت به همین دلیل است که احزاب سیاسی دارای اندیشکده های فعال، در انجام وظایف خود موفق هستند.

سازمان هایی که برای تفکر انتقادی ارزش قائل هستند نیز می توانند با تکیه بر این تفکر، از فرصت های شگفت انگیز بازار در سطح جهانی استفاده کنند.

همچنین باید این نکته را در نظر داشته باشید که در عصر فناوری اطلاعات کنونی، هیچگونه محدودیت جغرافیایی در این زمینه وجود ندارد. خوشبختانه تفکر انتقادی نیز به اندازه کافی گسترده است و می تواند با در نظر گرفتن مناسب بودن زمان بندی و حساسیت بازارهای بالقوه، یافته های شما را به هم ارتباط دهد.

 • تفکر انتقادی به بهبود ارتباطات کمک می کند

آیا در ارتباطات متداول، اطلاعات و حقایق ارائه می شوند؟ خیر، چیزی که در ارتباطات ارائه می شود، فقط واقعیت های آنالیز شده و ارزیابی شده است. در حقیقت تفکر انتقادی، مشتمل بر داده هایی است که مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته اند.

همچنین می توان تفکر انتقادی را به روشی منطقی برای بیان یک روایت یا برای ایجاد یک تصویر خاص از یک موضوع سازمان دهی کرد. بنابراین اگر واقعا بخواهید ایده های خود را به شکل موثرتری ارائه دهید و موافقت دیگران با ایده های خود را تامین کنید باید تفکر انتقادی داشته باشید.

 • تفکر انتقادی، موجب بهبود و ارتقای خلاقیت می شود

به فرایندی فکر کنید که موجب می شود که یک مساله را با تفکر انتقادی مورد ارزیابی قرار دهید. غالبا این فرایند مستلزم تلاش برای تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در زمینه های مختلف همگی در ذهنتان وجود دارد و تعیین میزان اثربخشی هر یک از سناریوها می باشد.

بر این اساس و در پایان روز به این نتیجه می رسید که برخی از ایده ها را دور ریخته اید ،برخی دیگر را اصلاح کرده اید و برخی دیگر را کاملا پذیرفته اید. آیا همه این فرایندها مستلزم وجود ذهن خلاق نیست؟

 • تفکر انتقادی، موجب بهبود و ایجاد انگیزه برای درون اندیشی / خوداندیشی می شود

در زمانی که گزینه های زیادی در اختیار شما قرار دارد چگونه می توانید تصمیم بگیرید که کدامیک از این گزینه ها برای شما مفید هستند؟ بدیهی است که تمایل دارید که زندگی خود را معنادار کنید و به همین دلیل نیز دائما ارزش های خود را با دقت مورد ارزیابی قرار می دهید و انتخاب می کنید که کارها را به گونه ای انجام دهید که از نظر خودتان توجیه پذیر و منطقی باشد.

به این معنا ،آیا در حال حاضر در مسیر خوداندیشی قرار دارید؟

 • تفکر انتقادی، زمینه ای را برای پیشرفت علمی فراهم می کند

علم، حوزه ای است که به دنبال یافتن نتایج دقیق مبتنی بر حقایق خاصی است که بر اساس مجموعه ای از پارامترهای واضح و آشکار ارزیابی می شوند.

به عنوان مثال باید برای پیاده سازی یک فرمول معتبر علمی، مشاهدات خود و نحوه ی ارتباط هر واقعیت با واقعیت های دیگر را به طور جدی مد نظر قرار دهید. حتی وقتی نوبت به انجام آزمایش می رسد و همچنین در زمانیکه برای رسیدن به یک نتیجه علمی باید از استنتاج استفاده کنید، استفاده از فرایند تفکر انتقادی در به دست آوردن کلیه نتایج حاصل از اطلاعات، کمک کننده است.

در حقیقت دانشمندان کاملا درگیر تفکر انتقادی هستند زیرا این افراد دائما در حال تدوین تئوری های مختلف هستند. آنها نه تنها واقعیت ها بلکه شرایط و سایر معیارهای مربوط به انجام آزمایش های خود را در نظر می گیرند.

 • تفکر انتقادی، پایه و اساس دموکراسی است

آیا این عبارت دور از ذهن است؟ اینگونه نیست. به این فکر کنید که چه تعداد لابی در جریان مبارزات سیاسی سیاستمداران و حتی بعد از آن شکل می گیرد؟ اگر در تفکر انتقادی مهارت نداشته باشید ممکن است از کاندیدایی حمایت کنید که ارزش های وی، کاملا متفاوت از ارزش های شما باشد.

حتی ممکن است به جای رهبران آینده نگر( نوگرا و مترقی) از فرصت طلبان سیاسی حمایت کنید. تفکر انتقادی به افراد کمک می کند تا به مسائل مهم اجتماعی به صورت انتقادی نگاه کنند و ذهن خود را به گونه ای آماده کنند که بتوانند بدون تعصب ، نامزد مد نظر خود را انتخاب نموده و به وی رای بدهند.

 

چطور با استفاده از تفکر انتقادی می توان مشکلات را حل کرد؟

 

آیا می دانید روانشناسان شناختی درباره رابطه تفکر و احساس چه نظری دارند؟ بر عکس تصور بیشتر مردم در این باره که فکرمی کنند احساسات به صورت خودکار عمل می کنند. روانشناسان اعتقاد دارند آنچه شما احساس می کنید نتیجه روند تفکرات شماست.

در مجموع اگر خوب فکر کنید احساس خوبی خواهید داشت البته برعکس آن هم صادق است. شما می توانید با ساده تر کردن افکار، احساسات خود را تحت فرمان و کنترل خود بگیرید. تفکر انتقادی می تواند گزینه خوبی برای این مورد باشد.

شما این توانایی را دارید که بتوانید نگرش خود را کنترل کنید طوری که در نهایت چشم انداز مطلوبی برای زندگی خود ترسیم کنید.

شما این توانایی را دارید که بتوانید تفکرات خود را به شیوه ای هدایت کنید که چشم انداز مطلوبی را برای شما به ارمغان بیاورد و همچنین به شما کمک کند که از خلق و خوی کنترل شده خود لذت ببرید.

همه شما این توانایی را دارید که زندگی شادی را برای خود بیافرینید. توانایی کنترل روند تفکر در واقع نقطه آغازین این مسیر است و بعد از آن شما می توانید در مسیر درست احساسات خود قدم بردارید. زمانی که شما به شکل انتقادی به مساله ای فکر می کنید، به ندرت احساس می کنید که کاملا می توانید آن موقعیت و شرایط را کنترل کنید. پس این مساله صحیح است که تفکر انتقادی برای رفاه و آرامش ما مفید است.

آیا با توجه به این موارد جایی برای احساسات آنی و لحظه ای که در ما به وجود می آید، وجود دارد؟ بله وجود دارد. این کاملا طبیعی است که احساسات ما حتی بدون اینکه در یک فرایند فکری که به صورت کاملا آگاهانه به وجود آمده است، درگیر شود و حتی شکل بگیرد.

با این حال ، شما می توانید به عنوان فردی که به تفکر انتقادی عادت کرده است به سرعت توانایی های شناختی خود را نشان داده و از آنها به صورت کاملا تعدیل شده در شکوفاسازی احساسات خود استفاده کنید.

در واقع به دلیل همین توانمندی است که افرادی که بخشی از زندگی خود را صرف تفکر انتقادی می کنند، از درگیر شدن در مسائل عاطفی صرف نظر می کنند. آنها در نهایت خود را با درگیر کردن در مسائل مرتبط با تفکر انتقادی ، می توانند احساسات خود را تعدیل کنند.

 

آیا مهارت تفکر انتقادی داری؟

 

در اینجا یک سری نشانه ها را برایتان می گویم که متوجه خواهید شد شما مهارت تفکر انتقادی را در خود ایجاد کرده اید و آنها را گسترش داده اید یا خیر؟

 • شما به راحتی مسائل را از ابعاد مختلف و نه فقط از دیدگاه خودتان ارزیابی می کنید.
 • وقتی دیگران در حال گفتن مطلبی از نقطه نظر و نگاه خودشان هستند، ذهن شما آماده و پذیرای شنیدن آن است و در مقابل نظرات دیگران گارد دفاعی نمی گیرید.
 • شما توانایی این را دارید که یافته ها و توضیحات جدید را ابتدا عمیقا ارزیابی کنید سپس آنها را بپذیرید.
 • از ارزیابی کردن مجدد اطلاعاتی که قبلا کسب کرده اید ناراحت نمی شوید.
 • به تعصبات شخصی خود نمی چسبید.
 • ذهن شما پذیرای گزینه های مختلف است.
 • تسلیم وسوسه ی نتیجه گیری ها و داوری های عجولانه نمی شوید.

اگرچه برخی افراد به صورت طبیعی منتقد هستند، اما باز هم بسیاری از آنها باید این مهارت را یاد بگیرند و برای تمرین کردن آن مهارت ها وقت بگذارند. اگر ویژگی هایی که گفته شد را دارید یعنی شما مهارت فکر انتقادی دارید.

 

مراحل گام به گام برای استفاده از تفکر انتقادی

 

 • شناسایی مشکل

در برخی موارد وقتی یک سناریو و موضوعی را تجزیه و تحلیل می کنید با بدست آوردن مقادیر قابل توجهی از منابع و داده های موجود متوجه خواهید شد که حقیقتا مشکلی وجود ندارد و به وجود هم نخواهد آمد بلکه صرفا بیان نادرست یک مفهوم یا حتی سوء تفاهم می باشد که این مساله را به وجود آورده است.

حتی اگر زمانی هم مشکلی وجود داشته باشد، شما مستقیما با در نظر گرفتن آن مشکل به سمت آن پیش می روید و برای مقابله با آن تلاش می کنید.

 • تجزیه و تحلیل مشکل

مرحله تجزیه و تحلیل مشکلات بسیار مهم است. زیرا نقطه شروعی است که باعث می شود شما برای جلب رضایت خود در حل کردن آن مشکل هر کاری را که لازم باشد انجام دهید و در حقیقت اگر واقعا مشکلی وجود داشته باشد، میزان و شدت آن را ارزیابی کنید و سپس برآورد کنید که آیا به تنهایی ظرفیت حل کردن آن را خواهید داشت یا خیر.

 • راه حل های قابل قبول

در این مرحله از تفکر انتقادی، بارش فکری با سایر افراد توانمند می تواند کمک کننده باشد.

 • انتخاب بهترین گزینه

در این مرحله باید در نظر داشته باشید که هیچ نسخه یکسانی وجود ندارد که برای همه افراد مناسب باشد. شما باید گزینه هایی را که به نظر خودتان قابل قبول است را با توجه به موقعیت و شرایط خودتان انتخاب کنید.

 • پیچیده بودن اقدامات

عملیاتی کردن تصمیمی که طی مراحل قبل گرفته اید بسیار مهم است حتی مهم تر از اینکه بهترین گزینه را انتخاب کرده اید یا خیر. همان طور که مثل معروفی داریم که می گوید به سوی بادیه رفتن به از نشستن باطل.

 

برای داشتن تفکر انتقادی، خوش اخلاق باش!!!

 

منظور این است که برای اینکه یک فرد تفکرانتقادی داشته باشد به یک سری ویژگی های اخلاقی نیازمند است. مثلا باید در درجه اول به انسانیت و استدلال افراد احترام بگذاریم.

برای اینکه بتوانیم در دراز مدت تفکر انتقادی داشته باشیم باید چه ویژگی های رفتاری و اخلاقی داشته باشیم؟ برای اینکه تفکر انتقادی بین افراد رواج داشته باشد چه ارزشهای اخلاقی باید رعایت شوند؟

باید دیگران را طوری خطاب کنیم که باعث نشود از تفکر انتقادی دوری کنند. ما همگی بخشی از اجتماع هستیم با مسائلی سروکار داریم که فقط فردی نیستند و به دیگران هم مربوطند مثل مسائل کاری.

برای زنده نگه داشتن تفکر انتقادی در محیط کسب و کارها ، در خانواده ها و در اجتماع نیاز حیاتی است که شان افراد را حفظ کنیم و همین طور داشتن صداقت بسیار مهم است. مثلا وقتی شخصی علی رغم اینکه طرف مقابل استدلال قوی دارد اما نظر او را نمی پذیرد چگونه می توان انتظار داشت تفکر انتقادی در اینجا کار کند و مثمرثمر باشد؟

تفکر انتقادی

تفکر انتقادی خودباوری تو را تقویت می کند، چگونه؟

 

یکی از پدیده ها و موضوعاتی که بر رفتار و زندگی انسان تاثیر عمیقی دارد نگرش و طرز تلقی او نسبت به خودش است. گاهی اوقات بعضی افراد دارای توانایی خاصی هستند ولی به علت شکست ها و عدم موفقیت های تصادفی در گذشته خود را ناتوان می دانند. عده ای توانایی خود را پایین تر یا فراتر از آنچه هست می پندارند.

در هر صورت این پنداشت و ادراک از خود تاثیر زیادی بر موفقیت ها و شکست های بعدی افراد در زندگی آنها دارد. در این میان یکی از موارد مهمی که تاثیر بسیاری بر پیشرفت شغلی و تحصیلی دارد حس خودکارآمدی و ادراک شخصی نسبت به خودش است.

خودکارآمدی یعنی تصویری که شخص از خودش در ذهنش دارد. خودکارآمدی مفهوم مهم و کلیدی در نظریه شناختی –اجتماعی بندورا به شمار می رود و شامل باورهای فرد در ارتباط با توانایی اش برای انجام تکالیفی است که می تواند بر رویدادهای زندگی آینده اش تاثیر بگذارد و به معنای ادراک فرد از توانایی خود در انجام یک فعالیت، ایجاد یک پیامد و مقابله و کنترل یک موقعیت می باشد.

بر اساس این نظریه ، فرد نه بر اساس مهارت های خود بلکه مطابق قضاوت خود نسبت به کارایی خود برای انجام یک سری از فعالیت ها، مقابله موثر با موقعیت های دشوار و دسترسی به اهداف مطلوب اقدام می نماید.

بندورا معتقد است افراد رفتارها و کوشش های خود را مطابق با ذهنیتی که از توانایی خود دارند تنظیم می کنند. یکی از مواردی که بر خودکارآمدی تاثیر بسیار دارد مهارت تفکر انتقادی است.

آموزش تفکر انتقادی در حس خودکارآمدی افراد موثر است در واقع آموزش تفکر انتقادی باعث افزایش حس خوداثرمندی و خودکارآمدی در افراد می شود.

 

چطور تفکر انتقادی را در خود توسعه دهیم؟

 

در تفکر انتقادی شما در همان زمان که چیزی را می شنوید، شروع به ارزیابی آن می کنید (این ارزیابی قبل از آنکه تصمیم بگیرید که به موضوع شنیده شده اعتقاد دارید یا خیر صورت می پذیرد.) در واقع آنچه شما انجام می دهید ، آنالیز کلیه بخش های یک موضوع و سپس ارزیابی هر یک از آنهاست. پس از رسیدن به یک تصمیم قاطع درباره چیزی، باید نظری که راجع به معنای آن مد نظر دارید، کاملا عینی باشد.

 

توسعه تفکر انتقادی

برای اینکه در تفکر انتقادی موفق باشید، باید چگونگی توسعه یک فرایند تفکر انتقادی را به خوبی درک کنید. موارد زیر می تواند در این زمینه به شما کمک کند:

 • برای برگزیدن (گلچین کردن) ایده های نهفته در اطلاعاتی که در حال آنالیز آنها هستید ، آگاهانه تلاش کنید.
 • ایده هایی که به ذهنتان خطور می کند را نسبت به هم وزن دهی کنید (بسنجید) و سعی کنید به ارتباط بین آنها پی ببرید.
 • در صورت وجود، سعی کنید ارتباط و اهمیت هر یک از ایده های خود را شناسایی کنید.
 • استدلالات مربوط به موقعیتی که در حال ارزیابی آن هستید را انتخاب کنید و میزان سست یا محکم بودن این استدلالات را ارزیابی نمایید.
 • پس از ارزیابی همه استدلالات ، استدلالات خود را نیز ارائه کنید و مشخص کنید که با چه تعداد از آنها موافق هستید و چه تعداد از آنها، برخلاف باورهای شما هستند.
 • در هنگام تحلیل، هرگونه ناسازگاری موجود بین استدلال ها را مشخص کنید. همچنین باید بر این نکته واقف باشید که ممکن است در استدلالات ارائه شده مشکلات عمده ای وجود داشته باشد.
 • به دنبال راه حل هایی برای برطرف نمودن کاستی های شناسایی شده باشید.
 • لازم است در حالیکه آنالیز خود را انجام می دهید و ضد استدلال ها را می سازید ، ارزش های شخصی خود را نیز مد نظر قرار دهید.

نکته مهمی که باید در این مقطع مدنظر قرار گیرد این است که شما به عنوان یک متفکر منتقد فقط می توانید بر اساس دانش استدلال کنید.

باید استدلال های شما، متفاوت از استدلال افرادی باشد که به اخبار نادرست و شایعات و یا به حدس و گمان ها تکیه می کنند. به همین دلیل است که باید از همان ابتدا، موثق و معتبر بودن اطلاعات را مدنظر قرار دهید.

علاوه بر این باید توالی پدیده ها را کاملا درک کنید و حتی باید بدانید که چگونه خود را به صورت منطقی سازمان دهی کنید ، بنابراین لازم است که یک متفکر منتقد، دارای گنجینه ی دانشی غنی باشد که بتواند به آن استناد کند و همچنین باید دارای صلاحیت تجزیه و تحلیل مسائل و قابل درک کردن اطلاعات باشد. یکی از ویژگی های مهم یک متفکر انتقادی ، توانایی قرار دادن حقایق در یک چشم انداز متناسب با آن حقایق است.

بدین ترتیب این کار به ابزاری برای دست یابی به اهداف برتر یا به ابزاری برای پیشرفت تبدیل می شود.

برای دیدن کتاب هایی با موضوع تفکر انتقادی اینجا کلیک کنید.

رابطه تفکر انتقادی و خلاقیت:

 

منتقدین تفکر انتقادی می گویند که تفکر انتقادی مانعی برای خلاقیت است – آیا این گزاره درست است یا خیر؟

این جمله نادرست است. اعتقاد به این فرضیه بدان معناست که افراد خلاق اساسا انسان های غیرمنطقی و سطحی هستند. در حالیکه این عبارت کاملا به دور از حقیقت است. افراد خلاق افراد بسیار آگاهی هستند.

غالبا این افراد انتقادی هستند و همیشه به اندازه ای که شما تصور می کنید بی خیال نیستند، اما می توانند خود انگیز باشند، افراد خلاق، کارهای خود را با استفاده از تفکر خلاق بهبود می بخشند.

به طور خلاصه تفکر انتقادی مانعی برای خلاقیت نیست. در حقیقت شما نمی توانید بدون دیدن درون و بیرون چارچوب های همیشگی ، تفکر خلاقانه (خارج از چارچوب های متداول فکر کردن) داشته باشید. معمولا پس از پیاده سازی تفکر انتقای،می توانید پاسخ های خارج از چارچوب را پیدا کنید چرا که قبلا از طریق تفکر انتقادی ، پاسخ های دیگر را کاملا بررسی کرده اید.

رابطه تفکر انتقادی و خلاقیت

جمع بندی:

 

 • ریچارد پل یکی از کارشناسان تراز اول تفکر انتقادی است. به نظر او تفکر انتقادی ارتباط مستقیم با مدیریت و مهارت تفکر دارد و منبع قدرتی ذهنی- جسمی است که فرد را برای رقابت ها و چالش های دنیای به سرعت متغیر کنونی آماده می کند.
 • هدف از آموزش تفکر انتقادی تربیت انسان هایی است که از غرض ورزی شخصی دور باشند و دارای صراحت و دقت باشند.
 • شکاف بین نظریه و عمل در برخی رشته های دانشگاهی ملموس است و تفکر انتقادی می تواند اندوخته های علمی را به حیطه عمل بکشاند و بکارگیرد و در واقع راهی برای از بین بردن خلا بین تئوری و عمل است.
 • مزایای تفکر انتقادی:
 • موجب ساده تر شدن فرایند تفکر می شود.
 • به بهبود ارتباطات کمک می کند.
 • برای توسعه اقتصاد دانش بنیان جهانی حیاتی است
 • موجب بهبود و ایجاد انگیزه برای درون اندیشی / خوداندیشی می شود
 • پایه و اساس دموکراسی است
 • شما می توانید به عنوان فردی که به تفکر انتقادی عادت کرده است به سرعت توانایی های شناختی خود را نشان داده و از آنها به صورت کاملا تعدیل شده در شکوفاسازی احساسات خود استفاده کنید.
 • نشانه های رفتاری کسی که تفکر انتقادی را در خود پرورش داده:
 • به تعصبات شخصی خود نمی چسبید.
 • ذهن شما پذیرای گزینه های مختلف است.
 • شما به راحتی مسائل را از ابعاد مختلف و نه فقط از دیدگاه خودتان ارزیابی می کنید.
 • وقتی دیگران در حال گفتن مطلبی از نقطه نظر و نگاه خودشان هستند، ذهن شما آماده و پذیرای شنیدن آن است و در مقابل نظرات دیگران گارد دفاعی نمی گیرید.
 • مراحل گام به گام برای استفاده از تفکر انتقادی:
 • شناسایی مشکل
 • تجزیه و تحلیل مشکل
 • راه حل های قابل قبول
 • انتخاب بهترین گزینه
 • پیچیده بودن اقدامات
 • برای اینکه یک فرد تفکرانتقادی داشته باشد به یک سری ویژگی های اخلاقی نیازمند است. مثلا باید در درجه اول به انسانیت و استدلال افراد احترام بگذاریم. برای زنده نگه داشتن تفکر انتقادی در محیط کسب و کارها ، در خانواده ها و در اجتماع نیاز حیاتی است که شان افراد را حفظ کنیم و همین طور داشتن صداقت بسیار مهم است.
 • آموزش تفکر انتقادی در حس خودکارآمدی افراد موثر است در واقع آموزش تفکر انتقادی باعث افزایش حس خوداثرمندی و خودکارآمدی در افراد می شود.
 • تفکر انتقادی مانعی برای خلاقیت نیست. در حقیقت شما نمی توانید بدون دیدن درون و بیرون چارچوب های همیشگی ، تفکر خلاقانه( خارج از چارچوب های متداول فکر کردن) داشته باشید.

این مطلب برای شما مفید بود ؟

برای امتیاز دهی روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین امتیاز / 5. تعداد آرا :

اولین نفری باشید که امتیاز میدهید

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها