مژگان آقامحمدی

مژگان آقامحمدی

  • مربی بالینی دانشجویان ارشد روانشناسی بالینی در بیمارستان روانپزشکی رازی
  • مشاوره پیش از ازدواج، زوج درمانی
  • مشاوره در حوزه شغلی و جذب و استخدام
  • سابقه ۱۰ سال آموزش خانواده در مجتمع ایثار وابسته به دانشگاه فارابی
  • مشاور روانشناسی و زوج درمانگر مرکز تحکیم خانواده جهاد دانشگاهی الزهرا
  • مشاور ارزیابی شغلی شرکت ایران هد هانتر

مشاهده صفحه دوره مربوط به این مدرس

منتخب درس های استارت بــــاکس

منتخب درس های

استارت بــــاکس