محسن صیقلی

مدرس مبانی مالی
  • دکتری مديريت مالی و سرمايه گذاری و ريسک دانشگاه تهران
  • دارای مدرک پست دکتری مديريت اجرايی POST DBA
  • رییس هیات امناء کلینیک کسب و کار استان البرز
  • مدرس مرکز مطالعات مالی و سرمایه گذاری دانشگاه شریف
  • عضو کارگروه مالی و سرمایه گذاری گروه اقتصادی آستان قدس رضوی
  • مشاور علمی و عضو کمیته راهبری برنامه هسته های فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
  • عضــو هیات مدیره و مشــاور اجرایی در امور ســرمایه گذاری و مدیریت ریســک مدیرعامل هلدینگ بیمه حافظ

نمونه تدریس استاد در استارت باکس

اساتید دوره استارت باکس

اساتید استارت باکس فقط بهت آموزش نمی‌دن. بلکه سال‌ها تجربیاتی که توی تخصص خودشون کسب کردن رو بهت انتقال می‌دن و این تجربیات همون چیزیه که به راحتی به‌دست نمیاد توی تخصص خودشون کسب کردن رو بهت انتقال می‌دن و این تجربیات همون چیزیه که به راحتی به‌دست نمیاد