مدرس مجید آذرکیش

  • فارغ التحصیل مهندسی صنایع از دانشگاه فردوسی مشهد
  • دارای مدرک change leadership  (رهبری تغییر) از دانشگاه آموزش عالی سوئیس
  • دارای گواهینامه شخصیت شناسی و انتخاب رشته مطابق شخصیت از کانون کارآفرینی دانشگاه تهران
  • دارای گواهینامه “مشاوره تحصیلی” از مرکز روانشناسی هنر زندگی تهران
  • دارای گواهینامه “مطالعات مغز هوشمند” از دکتر اختیاری پژوهشگر مرکز مطالعات مغز laureate آمریکا
  • دانش آموخته دوره “مایندفولنس و ذهن آگاهی” دکتر آرون بالیک  مدرس گروه مطالعات روانشناسی دانشگاه Essex انگلیس
  • دانش آموخته مهارت های مسیر شغلی در دوره های اساتید بزرگ جهانی نظیر مارتین لیندستروم، کوین گسکل و …
مجید آذرکیش

دوره های مجید آذرکیش

دوره آموزشی تولید محتوای متنی

دوره آموزشی تولید محتوای متنی

دوره سواد مالی

دوره آموزشی سواد مالی

دوره رزومه نویسی و مصاحبه شغلی

دوره آموزشی رزومه نویسی و مصاحبه شغلی