مدرس علی غفاریان صالحی نژاد

مشاور مدیریت پروژه در

  • شرکت Sasool (آفریقای جنوبی) در پروژه Claim شرکت آمریکایی Fluor
  • پروژه متانول، فاز 2 پتروشیمی پارس جنوبی. کارفرما: شرکت کیمیای پارس خاورمیانه MEKPCO
  • مشاور برنامه ریزی و کنترل پروژه در طرح بازیابی اتان پتروپالایش کنگان. کارفرما: شرکت پتروپالایش کنگان
  • پروژه ساختمان اداری علامه در شرکت سمت وسوی توسعه ایرانیان
  • پروژه طراحی، استقرار و پیاده سازی سیستم مکانیزه تعیین هزینه واقعی (AC) پروژه‌ها در شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (IEI)
  • پروژه طراحی و استقرار سیستم مدیریت پروژه در شرکت بن سار شهر
  •  پروژه ارائه مدل پرداخت بخشی از حقوق کارکنان شعب بانک انصار مبتنی بر عملکرد
  • کنسرسیوم نصر: پروژه EPC احداث پالایشگاه تولید بنزین از میعانات گازی. فاز 12 پارس جنوبی
علی غفاریان صالحی نژاد

دوره های علی غفاریان صالحی نژاد

دوره آموزشی تولید محتوای متنی

دوره آموزشی تولید محتوای متنی

دوره سواد مالی

دوره آموزشی سواد مالی

دوره رزومه نویسی و مصاحبه شغلی

دوره آموزشی رزومه نویسی و مصاحبه شغلی