شیرین افراز

مدرس خودآگاهی
  • دکترای رشته روانشناسی سلامت از دانشگاه آزاد کرج
  • دانش آموخته رشته‌ی مهندسی معدن از دانشگاه صنعتی اصفهان
  • دانش آموخته کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی از دانشگاه آزاد رودهن
  • نخستین ایرانی دارای بورس تحصیلی انجمن بین المللی تحلیل تبادلی در روان درمانی
  • کاندیدای CTA-Psychotherapy
شیرین افراز