مدرس سامان صادق زاده

  • دکتری مدیریت بازرگانی – گرایش بازاریابی – دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد – مدیریت اجرایی (MBA) – گرایش استراتژی
  • بنیانگذار استارتاپ بازاریابی هوش مصنوعی (AIM)
  • مدیر ارشد فروش و بازاریابی شرکت‌های خودرو سازی
  • مشاور بازاریابی و فروش شرکت‌های داخلی و بین‌المللی
  • منتور شرکت‌های نوپا در شتاب دهنده های آواتک، دیجی کالا نکست، اینووان و …
سامان صادق زاده

دوره های سامان صادق زاده

دوره آموزشی تولید محتوای متنی

دوره آموزشی تولید محتوای متنی

دوره سواد مالی

دوره آموزشی سواد مالی

دوره رزومه نویسی و مصاحبه شغلی

دوره آموزشی رزومه نویسی و مصاحبه شغلی