سامان آفریدند

  • فینالیست مسابقات سونی در سال‌های ۲۰۱۳ – ۲۰۱۴ – ۲۰۱۵
  • فینالیست مسابقات هیپا ۲۰۱۶
  • برگزیده تصویر سال ایران برای ۶ سال
  • برگزیده هنر برای صلح برای ۶ سال
  • نمایش عکس برگزیده در موزه لوور به مدت ۱ ماه
  • مدرس تصویر و فیلمبرداری با موبایل با سابقه آموزش بیش از ۹۰۰ نفر

مشاهده صفحه دوره مربوط به این مدرس

منتخب درس های استارت بــــاکس

منتخب درس های

استارت بــــاکس