سارا نظری

مدرس اخلاق حرفه ای در کسب و کار
  • مشاور و مدرس توسعه منابع انسانی ستاد نانو معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری
  • سخنران و مدرس اتاق بازرگانی اتریش و اتاق بازرگانی فرانسه
  • داور ویژه فینال مسابقات مناظره کشوری
  • هم بنیان گذار کانون کارآفرینی دانشگاه تهران
  • کسب مدال نقره مسابقات جهانی اختراعات (کره جنوبی، ۲۰۱۲)
  • دکترای مدیریت کسب و کار
  • دانش آموخته رتبه الف دانشگاه تهران
سارا نظری