داوود عبدالمحمدی

داوود عبدالمحمدی

مدرس ارائه و فن بیان
  • شاغل در حرفه وکالت دادگستری
  • کارشناس فن بیان و مهارت های ارتباطی
  • نویسنده فعال مطبوعات در حوزه مهارت های ارتباطی
  • مبتکر برگزاری دوره های فن بیان و مهارتهای ارتباطی ویژه مشاغل خاص
  • کارشناس صدا و سیما
  • گوینده و نریتور آثار ماندگار ی همچون ” مارادونا “،”لورنس” و “گلوله در قاب”
  • گوینده و ناظر ضبط کتاب های صوتی

مشاهده صفحه دوره مربوط به این مدرس

منتخب درس های استارت بــــاکس

منتخب درس های

استارت بــــاکس