مدرس خیام عسگری

  • مؤسس و مدیر مدرسه بازاریابی تهران
  • مدیر بازاریابی و تبلیغات گروه چرم درسا
  • مدیرعامل سابق شرکت پوشش فناوران
  • رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مدیران هم‌اندیش‌فراخیز
  • مشاور گروه چرم درسا، مل اند موژ، فروشگاه‌های تارگت مارکت، شرکت مدیا پردازش، شورای عالی برندهای پوشاک
خیام عسگری

دوره های خیام عسگری

دوره آموزشی تولید محتوای متنی

دوره آموزشی تولید محتوای متنی

دوره سواد مالی

دوره آموزشی سواد مالی

دوره رزومه نویسی و مصاحبه شغلی

دوره آموزشی رزومه نویسی و مصاحبه شغلی