مدرس حامد موسوی

  • مشاور منابع انسانی و مدرس مهارت های نرم
  • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  • ۱۰ سال سابقه مشاوره منابع انسانی
  • کوچینگ توسعه فردی و ارتقای مهارت های نرم
حامد موسوی

دوره های حامد موسوی

دوره آموزشی تولید محتوای متنی

دوره آموزشی تولید محتوای متنی

دوره سواد مالی

دوره آموزشی سواد مالی

دوره رزومه نویسی و مصاحبه شغلی

دوره آموزشی رزومه نویسی و مصاحبه شغلی