برزو عبدی

برزو عبدی

مدرس مهارت های ارتباطی
  • دکترای مدیریت کسب و کار از دانشگاه تهران
  • فوق‌لیسانس مدیریت کسب و کار از دانشگاه صنعتی شریف
  • دانش آموخته مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی اصفهان
  • نخستین و تنها عضو ایرانی کاندیدای دریافت CTA-Organization از انجمن بین المللی تحلیل تعاملی (ITAA)

مشاهده صفحه دوره مربوط به این مدرس

منتخب درس های استارت بــــاکس

منتخب درس های

استارت بــــاکس