ایمان سرائی

مدرس تیم و تیم سازی
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد منابع انسانی استراتژیک از دانشگاه تهران
  • دانش‌آموخته دوره تفکر استراتژیک مدرسه کسب و کار مونترئال کانادا
  • مدرس، مربی و مشاور مدیریت
  • عضو هیات علمی گروه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران
  • دارای مدرک تسهیل‌گری و آموزش از اتاق بازرگانی اترین
  • مدرس و تسهیل‌گر دوره‌های ام‌بی‌اِی مدرسه کسب و کار مونترئال کانادا
ایمان سرایی

مشاهده صفحه دوره مربوط به این مدرس