ورود | ثبت نام

کارابیز

آرمین حاجی رحیمی

آرمین حاجی رحیمی

مدرس نرم افزار پاورپوینت
  • دکتری مدیریت راهبردی دانش – دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
  • رئیس بخش مدیریت دانش و رئیس مدیریت عملکرد و کنترل شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
  • مدیر پروژه در شرکت مشاوره مهندسی نداک
  • مسئول تحقیق و توسعه در زمینه مدیریت دانش در سازمان هولدینگ اتکا
  • رئیس کمیته مدیریت دانش کنگره بین المللی حفاری
  • انتخاب به عنوان 5 شرکت برتر در جایزه جهانی MAKE در سالها 2012 ،2015 و 2016
  • مدیر پروژه در شرکت مشاوره مهندسی نداک
  • مسئول تحقیق و توسعه در زمینه مدیریت دانش در سازمان هولدینگ اتکا

مشاهده صفحه دوره مربوط به این مدرس

منتخب درس های استارت بــــاکس

منتخب درس های

استارت بــــاکس