آرمان ریبد

مدرس نرم افزار ورد
  • فارغ التحصیل دکتری رشته آمار از دانشگاه بیرجند
  • مسلط به نرم افزارهای آماری SPSS و Minitab
  • زبان های برنامه نویسی آماری S-PLUS و R
  • تالیف کتاب های متعدد در زمینه دوره های ICDL، فرمول نویسی و توابع در اکسل، SPSS 17, SPSS 19 و SPSS 22
  • تالیف کتاب های آموزش و سوالات آزمون های کاربرد رایانه دانشگاه جامع علمی کاربردی
آرمان ریبد