وبینار راه اندازی کسب و کار آنلاین برای دانشجویان
وبینار راه اندازی کسب و کار آنلاین برای دانشجویان

وبینار کسب و کار دانشجویی

وبینار راه اندازی کسب و کار آنلاین
برای دانشجویان

ارائه گام به گام مراحل راه اندازی کسب و کار آنلاین

قیمت 390,000 تومان

وبینار کسب و کار دانشجویی

وبینار راه اندازی کسب و کار آنلاین برای دانشجویان

ارائه گام به گام مراحل راه اندازی کسب و کار آنلاین

قیمت 390,000 تومان

یکشنبه 9 مهر

ساعت 19

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

سرفصل‌های وبینار

2d4d99af-08ca-44cc-9679-ce11788fc47c
وبینار راه اندازی کسب و کار آنلاین برای دانشجویان
وبینار راه اندازی کسب و کار آنلاین برای دانشجویان

مجید آذرکیش

مدرس وبینار