وحید رجبلو

کارآفرین و بنیانگذار استارت آپ توانیتو

وحید رجبلو که متولد سال ۱۳۶۶ می باشد؛ بر اساس نیاز های خودش ایده ای به ذهنش خطور کرد. او معتقد بود در آن زمان افراد دارای معلولیت می توانند تنها با استفاده از یک ابزار مثل: قلمو یا مداد؛ به واسطه ی  نقاشی؛ طراحی و نویسندگی در جامعه حضور داشته باشند ولی وی خواستار چیزی فراتر از این بود. چیزی مانند ورود به عرصه ی کار با تکنولوژی که هم اکنون به آن دست یافته است و به عنوان مدیرعامل شرکت توانیتو و برنامه نویس؛ در اجتماع مشغول به فعالیت است.

نگاهی بر فعالیت های وحید رجبلو:

  • بنیانگذار شرکت توانیتو
  • موسس فروشگاه توانیتو (که در حوزه ی فروش لوازم توانبخشی فعالیت دارد.)
  • تدریس نقاشی
  • برنامه نویسی