علیرضا نخجوانی

مدیر عامل هولدینگ دایا

مصاحبه

برای مشاهده ویدئوی مصاحبه کارآفرین روی تصویر کلیک نمایید.

علیرضا نخجوانی

برای دیدن لیست کامل دوره های مدرسه کسب و کار کارابیز روی دکمه زیر کلیک کن