امیرحسین فرزانه

بنیانگذار مجموعه ورزشی اکسیژن

بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه در سن ۲۲ سالگی مسیر شغلی خود را کاملا عوض کرد که این تغییر؛ نقطه ی عطف زندگی اش بود. با وجودی که وی فرصت ادامه ی کسب و کار خانوادگی و حمایت همه جانبه ی اعضای خانواده برای فعالیت در شغل های مورد تایید آنها را داشت؛ ولی به دنبال علاقه ی خودش رفت و اشتیاق شخصی اش نسبت به ورزش را کشف و پیگیری کرد.

بنیانگذار برند اکسیژن در ابتدا با سرمایه ی اولیه ی محدود فعالیت کاری خود را شروع کرد و با پشتکار و سخت کوشی مسیر را ادامه داد تا امروز که  بنیانگذار استارت آپ بزرگ وی وی است.

نگاهی بر فعالیت های  امیرحسین فرزانه:

  • بنیانگذار استارت آپ ورزشی و سلامتی وی وی
  • بنیانگذار و مدیر طرح عام المنفعه دامانا ( توانمند سازی و توسعه کسب و کار در مناطق محروم)
  • بنیانگذار و مدیر طرح دختران دریاچه صورتی (حمایت از دختران هنرمند بندر چابهار)