ورود | ثبت نام

کارابیز

دوره آموزشی رزومه نویسی و مصاحبه شغلی

معرفی دوره آموزشی رزومه نویسی و مصاحبه شغلی:

ما مدت‌ها زمان می‌ذاریم توی دوره‌های مختلف شرکت می‌کنیم و مدارک مختلفی رو می‌گیریم. کارآموزی می‌ریم و کلی تجربه شغلی مختلف به دست میاریم. اما در نهایت، تمام توانمندی‌هامون رو باید توی 3 الی 4 صفحه خلاصه کنیم و یک رزومه خوب بنویسیم و توی چند دقیقه در جلسه مصاحبه خودمون رو ارائه کنیم.
این 3-4 صفحه رزومه اگه ضعیف باشه، می‌تونه اون‌همه تلاش و توانمندی ما رو از بین ببره و باعث بشه کلی فرصت شغلی درخشان از دستمون بره.
از طرفی جلسه مصاحبه همون جاییه که به چالش کشیده می‌شیم و باید بدونیم چطور با این چالش‌ها کنار بیایم.
توی این دوره به طور کامل اصول رزومه‌نویسی و مصاحبه شغلی رو یاد می‌گیریم تا بتونیم به بهترین شکل توانمندی‌هامون رو ارائه کنیم و فرصت‌های شغلی خوبی به‌دست بیاریم.

لطفا ثبت نام کنید

جهت مشاهده رایگان جلسه اول این دوره از لینک زیر ثبت نام نمایید

توی این دوره چه مباحثی یاد می‌گیرم؟

 • رزومه چیست؟
 • فرق رزومه و cv چیست؟
 • آیا واجب است که تمام سوابق کاری را در رزومه بنویسیم؟
 • آیا رزومه برای تمامی شغل ها یکسان است؟
 • انواع مختلف رزومه از نظر نگارش چیست؟
 • رایج ترین نوع رزومه کدام است؟
 • رزومه زمانی به چه شکلی است؟
 • رزومه عملکردی به چه شکلی است؟
 • رزومه ترکیبی به چه شکلی است؟
 • رزومه هدفمند به چه شکلی است؟
 • انواع مختلف رزومه از نظر محتوا کدامند ؟
 • رزومه کاری چگونه است؟
 • رزومه تحصیلی چگونه است؟
 • آیا نباید سوابق تحصیلی را در رزومه کاری نوشت؟
 • رزومه کارآموزی چگونه است؟
 • رزومه آنالین چگونه است؟
 • آیا رزومه ای که قالب دارد نشان دهنده کپی کردن است؟
 • یک رزومه ی حرفه ای شامل چه بخش هایی است؟
 • در قسمت بخش های اضافی رزومه چه مواردی باید قرار گرفته شود؟
 • دیزاین خوب رزومه به چه معنی است؟
 • ارسال رزومه به چه فرم بهتر است؟
 • اطلاعات شخصی که در رزومه است چگونه اطلاعاتی است؟
 • آیا جایگاه شغلی و شرح شغلی یکسان است؟
 • آیا علایق و سرگرمی ها را همیشه باید در رزومه بنویسیم؟
 • علایق و سرگرمی های متنوع چرا برای شرکت مهم است؟
 • دانستن نقاط قوت و نقاط قابل توسعه برای شرکت ها چرا مهم است؟
 • برای دانستن نقاط قوت و نقاط قابل توسعه از چه ابزاری میتوانیم استفاده کنیم؟
 • غلط املایی در رزومه باعث ایجاد چه ذهنیتی در افرادی که رزومه را میخوانند می شود؟
 • آیا نوشتن مهارت های غیرمرتبط در رزومه کمک میکند؟
 • بسیار خالصه بودن رزومه مفید است یا خیر؟
 • آیا استفاده از کلمات ثقیل در رزومه کار مفید ی است؟
 • بولت گذار ی در رزومه چه کمکی می کند؟
 • آیا کار درستی است خواسته های خود را بدون ذکر آورده های خود در رزومه نوشت؟
 • آیا شرح عمومی وظایف در رزومه الازم است؟
 • عبارتی مانند جهش عظیم چرا غلط است؟
 • آیا معدل تحصیلی باال نشان دهنده ی توانایی در کار است؟
 • ذکر نام سرپرستان سابق چگونه میتواند به ضرر ما باشد؟
 • ثبات شغلی به چه معنی است؟
 • تاریخ دار بودن رزومه به چه علت مهم است؟
 • نقاط سبز رزومه چه بخش هایی است؟
 • نقاط قرمز رزومه چه بخش هایی است؟
 • نامه پوششی چیست؟
 • موفق ترین نامه های پوششی شامل چه بخش هایی هستند؟
 • فرق رزومه و نامه پوششی چی ست؟
 • آیا وجود عکس در رزومه در تمام دنیا مرسوم است؟
 • ویژگی های عکسی که در رزومه قرار می گیرد چیست؟
 • چرا در مصاحبه شغلی وجود فاصله بین سوابق کار ی نگران کننده است؟
 • مهمترین دالیل وجود فاصله بین سوابق کار ی چیست؟
 • برای توضیح بهتر فاصله بین سوابق شغلی چه کارهایی می توانیم انجام دهیم؟
 • PAR چیست؟
 • چرا ارتباط خیلی مهم است؟
 • از پیشبینی کننده های سلامت روان به چه چیزی میتوان اشاره کرد؟
 • تعریف ارتباط چیست؟
 • هر ارتباطی مستلزم چیست؟
 • هدف اصلی ارتباط چیست؟
 • اجزای ارتباط چیست؟
 • ارتباط به چه اشکالی وجود دارد؟
 • محتوای کلام چیست؟
 • توجه به ابعاد فرهنگ ی و غیر فرهنگ ی از چه لحاظ مهم است؟
 • آیا چگونگ ی شروع صحبت مهم است؟
 • قانون تقدم و تاخر در صحبت کردن چگونه است؟
 • تکنیک ساندویچ (قانون مرکزیت) چیست؟
 • تماس چشمی در ارتباط چگونه باید باشد؟
 • آیا از حالت های چهره میتوان چیزی متوجه شد؟
 • آیا بین شنیدن و گوش کردن تفاوتی وجود دارد؟
 • شنونده به چه مهارت هایی باید مسلط باشد؟
 • گوش کردن چه انواعی دارد؟
 • آیا فرد شنونده هم باید مهارتی بلد باشد؟
 • آیا در مصاحبه شغلی فقط مهارت صحبت کردن مهم است؟
 • چه روش هایی برای گوش کردن فعال وجود دارد؟
 • آیا در هنگام بازخورد دادن بای د جمله فرد را تکمیل کنیم؟
 • آیا سوال را با سوال پاسخ دادن کار مناسبی است؟
 • چه توصیه هایی برا ی کارآمدتر کردن ارتباط هایمان وجود دارد؟
 • آیا اگر دلسوز ی را با صدای بلند بیان کنیم موثر است؟
 • پرسش های باز چه سوالاتی هستند؟
 • پرسش های خنثی چه سوالاتی هستند؟
 • آخرین مرحله ارتباط چیست؟
 • زبان بدن چیست؟
 • آیا فرد بدون صحبت کردن قادر به انتقال پیام است؟
 • چند درصد پیام توسط زبان بدن منتقل می شود؟
 • علائم غیر کالمی نشان دهنده ی چیست؟
 • آیا زبان بدن جایگزین ارتباط کالمی می شود؟
 • وجوه ارتباط غیر کالمی چیست؟
 • آیا حالت های چهره در کشور های مختلف متفاوت است؟
 • چگونه متوجه شو یم حالت چهره طبیعی یا ساختگ ی است؟
 • در ارتباط غیر کالمی چگونه میتوان از چشم ها کمک گرفت؟
 • اگر چشم ها به سمت چپ حرکت کنند نشان دهنده چیست؟
 • اگر چشم ها به سمت راست حرکت کنند نشان دهنده چی ست؟
 • حرکت چشم ها به سمت راست و چپ نشأت گرفته از چی ست؟
 • آیا تماس چشمی در همه کشور ها به یک معنا است؟
 • قاعده نگاه تجار ی چیست؟
 • قاعده نگاه اجتماعی چیست؟
 • قاعده نگاه صمیمی چیست؟
 • کف دست رو به باال نشان دهنده چیست؟
 • کف دست رو به پایین نشان دهنده چیست؟
 • کف دست با یک انگشت به حالت اشاره به معنی چیست؟
 • ناراحت کننده ترین حالتی که می توان با کسی صحبت کرد چیست؟
 • خاراندن نرمه گوش یا کنار گردن نشان دهنده ی چیست؟
 • باز بودن کف دست نشان دهنده ی چیست؟
 • در چه صورتی تمایل به دروغ گفتن کم تر م یشود؟
 • گام های پیشرفت در برقراری ارتباط غیرکالم ی کدام ها هستند؟
 • اگر کسی نتواند خودش را جای دیگر ی بگذارد این نشان دهنده چه موضوعی است؟
 • چرا قبل از صحبت کردن بای د افکار خود را در ذهن تنظی م کنیم؟
 • مشاهده ی دیگران چه کمکی در پیشرفت ارتباطات ما میکند؟
 • برای اینکه بتوانیم زبان بدن را بهتر تفسیر کنیم چه باید بکنیم؟
 • آیا عالئم زبان بدن همیشه به یک معنی است؟
 • آیا شناختن حریم ها در مصاحبه شغلی مهم است؟
 • حریم شخصی چه فاصله ای است؟
 • حریم اجتماعی چه فاصله ای است؟
 • حریم عمومی چه فاصله ای است؟
 • قوانین دست دادن چیست؟
 • علائم خستگی چیست؟
 • تامین نیروی انسانی چه مراحلی دارد؟
 • چرا گاهی اوقات اسم شرکت در آگهی استخدام ذکر نمی شود؟
 • از بزرگتر ین شرکت های استخدامی به چه شرکت ی می توان اشاره کرد؟
 • فرایند استخدام در مایکروسافت به چه شکلی است؟
 • انجام مصاحبه تلفنی به چه شکلی است؟
 • آیا هر شخصی با هر تخصصی میتواند فرد دیگر را مصاحبه کند؟
 • آیا فرد مصاحبه کننده مجاز به پرس یدن هر سوالی که بخواهد است؟
 • اعالام نتیجه مصاحبه به چه صورت باید باشد؟
 • روند مصاحبه و استخدام ماکروسافت چه برتر ی نسبت به جاهای دیگر دارد؟
 • انجام مصاحبه تلفنی چه دلیلی دارد؟
 • مصاحبه تلفن ی چه بایدها و نبایدهایی دارد؟
 • برای مصاحبه تلفن ی چه آمادگی هایی باید داشته باش یم؟
 • فرد مصاحبه شونده چه اطالعاتی را از مصاحبه تلفنی باید بداند؟
 • هدف از مصاحبه چیست؟
 • آیا در مصاحبه فرصت اشتباه کردن وجود دارد؟
 • مصاحبه حضوری چه انواعی دارد؟
 • مصاحبه سنتی به چه شکلی است؟
 • مصاحبه گروهی مقدماتی به چه شکلی است؟
 • مصاحبه گروهی پنل چیست؟
 • مزایای مصاحبه گروهی پنل چیست؟
 • معایب مصاحبه گروهی پنل چیست؟
 • مصاحبه گروهی جامع چیست؟
 • مزایای مصاحبه گروهی جامع چیست؟
 • معایب مصاحبه گروهی جامع چیست؟
 • مصاحبه تحت فشار چیست؟
 • هدف مصاحبه تحت فشار چیست؟
 • انواع مصاحبه از لحاظ ساختار کدامند؟
 • مصاحبه ساختار یافته چیست؟
 • مصاحبه آزاد چیست؟
 • مصاحبه ترکیبی چیست؟
 • مصاحبه رفتاری چیست؟
 • مصاحبه شایستگی محور چیست؟
 • مصاحبه شایستگی محور توسط چه کسانی انجام می شوند؟
 • اگر نتایج مصاحبه شایستگی محور تفاوت پیدا کرد مشکل از چه کسی است؟
 • شایستگی ها چه انواعی دارد؟
 • تفاوت مصاحبه بر اساس شایستگی با مصاحبه های معمولی چیست؟
 • تکنیک STAR در مصاحبه شایستگی چیست؟
 • کلمه STAR مخفف چه کلماتی است؟
 • تکنیک PAR در مصاحبه شایستگی چیست؟
 • کلمه PAR مخفف چه کلماتی است؟
 • کسب آمادگی برای مصاحبه به چه شکلی است؟
 • محیط مناسب برای مصاحبه چه محیطی است؟
 • در اول مصاحبه up warm به چه نحوی است؟
 • آرامش بخشیدن به مصاحبه شونده به چه شکلی است؟
 • مصاحبه کننده خوب در مصاحبه به چه فکری است؟
 • آیا مصاحبه شونده حق سوال پرسیدن دارد؟
 • سوالاتی که مصاحبه شونده مطرح میکند به چه شکلی باید باشد؟
 • نکات اولیه ای که مصاحبه شونده باید رعایت کند چیست؟
 • خوب شنیدن در مصاحبه به چه معنی است؟
 • یادداشت برداری در مصاحبه به چه شکلی باید باشد؟
 • دچار خطای ظاهری شدن در مصاحبه به چه معنی است؟
 • مدیریت زمان در مصاحبه یعنی چه؟
 • بایدها و نباید های مصاحبه چه هستند؟
 • جذابیت های ظاهری شامل چه مواردی می شود؟
 • نوع پوشش برای خانم ها و آقایان در مصاحبه به چه نحوی باید باشد؟
 • قبل از مصاحبه درباره چه مواردی باید تحقیق کنیم؟
 • نحوه ورود و نشستن در مصاحبه به چه شکلی است؟
 • آیا خیلی زود رسیدن برای مصاحبه کار مفیدی است؟
 • آیا ایرادی دارد در طول مصاحبه تلفن خود را جواب دهیم؟
 • آیا ایرادی دارد قبل از مصاحبه با افراد سازمان صحبت کنیم؟
 • تکنیک های مدیریت استرس در مصاحبه چیست؟
 • سه ویژگی که به ما در مصاحبه کمک میکند کدامند؟
 • کدام نکات به ما در رضایت مندی شغلی کمک میکند؟
 • مصاحبه شغلی مجازی به چه شکلی است؟
 • پیگیری نتیجه مصاحبه چه فایده ای دارد؟
 • رزومه چیست؟
 • فرق رزومه و cv چیست؟
 • آیا واجب است که تمام سوابق کاری را در رزومه بنویسیم؟
 • آیا رزومه برای تمامی شغل ها یکسان است؟
 • انواع مختلف رزومه از نظر نگارش چیست؟
 • رایج ترین نوع رزومه کدام است؟
 • رزومه زمانی به چه شکلی است؟
 • رزومه عملکردی به چه شکلی است؟
 • رزومه ترکیبی به چه شکلی است؟
 • رزومه هدفمند به چه شکلی است؟
 • انواع مختلف رزومه از نظر محتوا کدامند ؟
 • رزومه کاری چگونه است؟
 • رزومه تحصیلی چگونه است؟
 • آیا نباید سوابق تحصیلی را در رزومه کاری نوشت؟
 • رزومه کارآموزی چگونه است؟
 • رزومه آنالین چگونه است؟
 • آیا رزومه ای که قالب دارد نشان دهنده کپی کردن است؟
 • یک رزومه ی حرفه ای شامل چه بخش هایی است؟
 • در قسمت بخش های اضافی رزومه چه مواردی باید قرار گرفته شود؟
 • دیزاین خوب رزومه به چه معنی است؟
 • ارسال رزومه به چه فرم بهتر است؟
 • اطلاعات شخصی که در رزومه است چگونه اطلاعاتی است؟
 • آیا جایگاه شغلی و شرح شغلی یکسان است؟
 • آیا علایق و سرگرمی ها را همیشه باید در رزومه بنویسیم؟
 • علایق و سرگرمی های متنوع چرا برای شرکت مهم است؟
 • دانستن نقاط قوت و نقاط قابل توسعه برای شرکت ها چرا مهم است؟
 • برای دانستن نقاط قوت و نقاط قابل توسعه از چه ابزاری میتوانیم استفاده کنیم؟
 • غلط املایی در رزومه باعث ایجاد چه ذهنیتی در افرادی که رزومه را میخوانند می شود؟
 • آیا نوشتن مهارت های غیرمرتبط در رزومه کمک میکند؟
 • بسیار خالصه بودن رزومه مفید است یا خیر؟
 • آیا استفاده از کلمات ثقیل در رزومه کار مفید ی است؟
 • بولت گذار ی در رزومه چه کمکی می کند؟
 • آیا کار درستی است خواسته های خود را بدون ذکر آورده های خود در رزومه نوشت؟
 • آیا شرح عمومی وظایف در رزومه الازم است؟
 • عبارتی مانند جهش عظیم چرا غلط است؟
 • آیا معدل تحصیلی باال نشان دهنده ی توانایی در کار است؟
 • ذکر نام سرپرستان سابق چگونه میتواند به ضرر ما باشد؟
 • ثبات شغلی به چه معنی است؟
 • تاریخ دار بودن رزومه به چه علت مهم است؟
 • نقاط سبز رزومه چه بخش هایی است؟
 • نقاط قرمز رزومه چه بخش هایی است؟
 • نامه پوششی چیست؟
 • موفق ترین نامه های پوششی شامل چه بخش هایی هستند؟
 • فرق رزومه و نامه پوششی چی ست؟
 • آیا وجود عکس در رزومه در تمام دنیا مرسوم است؟
 • ویژگی های عکسی که در رزومه قرار می گیرد چیست؟
 • چرا در مصاحبه شغلی وجود فاصله بین سوابق کار ی نگران کننده است؟
 • مهمترین دالیل وجود فاصله بین سوابق کار ی چیست؟
 • برای توضیح بهتر فاصله بین سوابق شغلی چه کارهایی می توانیم انجام دهیم؟
 • PAR چیست؟
 • چرا ارتباط خیلی مهم است؟
 • از پیشبینی کننده های سلامت روان به چه چیزی میتوان اشاره کرد؟
 • تعریف ارتباط چیست؟
 • هر ارتباطی مستلزم چیست؟
 • هدف اصلی ارتباط چیست؟
 • اجزای ارتباط چیست؟
 • ارتباط به چه اشکالی وجود دارد؟
 • محتوای کلام چیست؟
 • توجه به ابعاد فرهنگ ی و غیر فرهنگ ی از چه لحاظ مهم است؟
 • آیا چگونگ ی شروع صحبت مهم است؟
 • قانون تقدم و تاخر در صحبت کردن چگونه است؟
 • تکنیک ساندویچ (قانون مرکزیت) چیست؟
 • تماس چشمی در ارتباط چگونه باید باشد؟
 • آیا از حالت های چهره میتوان چیزی متوجه شد؟
 • آیا بین شنیدن و گوش کردن تفاوتی وجود دارد؟
 • شنونده به چه مهارت هایی باید مسلط باشد؟
 • گوش کردن چه انواعی دارد؟
 • آیا فرد شنونده هم باید مهارتی بلد باشد؟
 • آیا در مصاحبه شغلی فقط مهارت صحبت کردن مهم است؟
 • چه روش هایی برای گوش کردن فعال وجود دارد؟
 • آیا در هنگام بازخورد دادن بای د جمله فرد را تکمیل کنیم؟
 • آیا سوال را با سوال پاسخ دادن کار مناسبی است؟
 • چه توصیه هایی برا ی کارآمدتر کردن ارتباط هایمان وجود دارد؟
 • آیا اگر دلسوز ی را با صدای بلند بیان کنیم موثر است؟
 • پرسش های باز چه سوالاتی هستند؟
 • پرسش های خنثی چه سوالاتی هستند؟
 • آخرین مرحله ارتباط چیست؟
 • زبان بدن چیست؟
 • آیا فرد بدون صحبت کردن قادر به انتقال پیام است؟
 • چند درصد پیام توسط زبان بدن منتقل می شود؟
 • علائم غیر کالمی نشان دهنده ی چیست؟
 • آیا زبان بدن جایگزین ارتباط کالمی می شود؟
 • وجوه ارتباط غیر کالمی چیست؟
 • آیا حالت های چهره در کشور های مختلف متفاوت است؟
 • چگونه متوجه شو یم حالت چهره طبیعی یا ساختگ ی است؟
 • در ارتباط غیر کالمی چگونه میتوان از چشم ها کمک گرفت؟
 • اگر چشم ها به سمت چپ حرکت کنند نشان دهنده چیست؟
 • اگر چشم ها به سمت راست حرکت کنند نشان دهنده چی ست؟
 • حرکت چشم ها به سمت راست و چپ نشأت گرفته از چی ست؟
 • آیا تماس چشمی در همه کشور ها به یک معنا است؟
 • قاعده نگاه تجار ی چیست؟
 • قاعده نگاه اجتماعی چیست؟
 • قاعده نگاه صمیمی چیست؟
 • کف دست رو به باال نشان دهنده چیست؟
 • کف دست رو به پایین نشان دهنده چیست؟
 • کف دست با یک انگشت به حالت اشاره به معنی چیست؟
 • ناراحت کننده ترین حالتی که می توان با کسی صحبت کرد چیست؟
 • خاراندن نرمه گوش یا کنار گردن نشان دهنده ی چیست؟
 • باز بودن کف دست نشان دهنده ی چیست؟
 • در چه صورتی تمایل به دروغ گفتن کم تر م یشود؟
 • گام های پیشرفت در برقراری ارتباط غیرکالم ی کدام ها هستند؟
 • اگر کسی نتواند خودش را جای دیگر ی بگذارد این نشان دهنده چه موضوعی است؟
 • چرا قبل از صحبت کردن بای د افکار خود را در ذهن تنظی م کنیم؟
 • مشاهده ی دیگران چه کمکی در پیشرفت ارتباطات ما میکند؟
 • برای اینکه بتوانیم زبان بدن را بهتر تفسیر کنیم چه باید بکنیم؟
 • آیا عالئم زبان بدن همیشه به یک معنی است؟
 • آیا شناختن حریم ها در مصاحبه شغلی مهم است؟
 • حریم شخصی چه فاصله ای است؟
 • حریم اجتماعی چه فاصله ای است؟
 • حریم عمومی چه فاصله ای است؟
 • قوانین دست دادن چیست؟
 • علائم خستگی چیست؟
 • تامین نیروی انسانی چه مراحلی دارد؟
 • چرا گاهی اوقات اسم شرکت در آگهی استخدام ذکر نمی شود؟
 • از بزرگتر ین شرکت های استخدامی به چه شرکت ی می توان اشاره کرد؟
 • فرایند استخدام در مایکروسافت به چه شکلی است؟
 • انجام مصاحبه تلفنی به چه شکلی است؟
 • آیا هر شخصی با هر تخصصی میتواند فرد دیگر را مصاحبه کند؟
 • آیا فرد مصاحبه کننده مجاز به پرس یدن هر سوالی که بخواهد است؟
 • اعالام نتیجه مصاحبه به چه صورت باید باشد؟
 • روند مصاحبه و استخدام ماکروسافت چه برتر ی نسبت به جاهای دیگر دارد؟
 • انجام مصاحبه تلفنی چه دلیلی دارد؟
 • مصاحبه تلفن ی چه بایدها و نبایدهایی دارد؟
 • برای مصاحبه تلفن ی چه آمادگی هایی باید داشته باش یم؟
 • فرد مصاحبه شونده چه اطالعاتی را از مصاحبه تلفنی باید بداند؟
 • هدف از مصاحبه چیست؟
 • آیا در مصاحبه فرصت اشتباه کردن وجود دارد؟
 • مصاحبه حضوری چه انواعی دارد؟
 • مصاحبه سنتی به چه شکلی است؟
 • مصاحبه گروهی مقدماتی به چه شکلی است؟
 • مصاحبه گروهی پنل چیست؟
 • مزایای مصاحبه گروهی پنل چیست؟
 • معایب مصاحبه گروهی پنل چیست؟
 • مصاحبه گروهی جامع چیست؟
 • مزایای مصاحبه گروهی جامع چیست؟
 • معایب مصاحبه گروهی جامع چیست؟
 • مصاحبه تحت فشار چیست؟
 • هدف مصاحبه تحت فشار چیست؟
 • انواع مصاحبه از لحاظ ساختار کدامند؟
 • مصاحبه ساختار یافته چیست؟
 • مصاحبه آزاد چیست؟
 • مصاحبه ترکیبی چیست؟
 • مصاحبه رفتاری چیست؟
 • مصاحبه شایستگی محور چیست؟
 • مصاحبه شایستگی محور توسط چه کسانی انجام می شوند؟
 • اگر نتایج مصاحبه شایستگی محور تفاوت پیدا کرد مشکل از چه کسی است؟
 • شایستگی ها چه انواعی دارد؟
 • تفاوت مصاحبه بر اساس شایستگی با مصاحبه های معمولی چیست؟
 • تکنیک STAR در مصاحبه شایستگی چیست؟
 • کلمه STAR مخفف چه کلماتی است؟
 • تکنیک PAR در مصاحبه شایستگی چیست؟
 • کلمه PAR مخفف چه کلماتی است؟
 • کسب آمادگی برای مصاحبه به چه شکلی است؟
 • محیط مناسب برای مصاحبه چه محیطی است؟
 • در اول مصاحبه up warm به چه نحوی است؟
 • آرامش بخشیدن به مصاحبه شونده به چه شکلی است؟
 • مصاحبه کننده خوب در مصاحبه به چه فکری است؟
 • آیا مصاحبه شونده حق سوال پرسیدن دارد؟
 • سوالاتی که مصاحبه شونده مطرح میکند به چه شکلی باید باشد؟
 • نکات اولیه ای که مصاحبه شونده باید رعایت کند چیست؟
 • خوب شنیدن در مصاحبه به چه معنی است؟
 • یادداشت برداری در مصاحبه به چه شکلی باید باشد؟
 • دچار خطای ظاهری شدن در مصاحبه به چه معنی است؟
 • مدیریت زمان در مصاحبه یعنی چه؟
 • بایدها و نباید های مصاحبه چه هستند؟
 • جذابیت های ظاهری شامل چه مواردی می شود؟
 • نوع پوشش برای خانم ها و آقایان در مصاحبه به چه نحوی باید باشد؟
 • قبل از مصاحبه درباره چه مواردی باید تحقیق کنیم؟
 • نحوه ورود و نشستن در مصاحبه به چه شکلی است؟
 • آیا خیلی زود رسیدن برای مصاحبه کار مفیدی است؟
 • آیا ایرادی دارد در طول مصاحبه تلفن خود را جواب دهیم؟
 • آیا ایرادی دارد قبل از مصاحبه با افراد سازمان صحبت کنیم؟
 • تکنیک های مدیریت استرس در مصاحبه چیست؟
 • سه ویژگی که به ما در مصاحبه کمک میکند کدامند؟
 • کدام نکات به ما در رضایت مندی شغلی کمک میکند؟
 • مصاحبه شغلی مجازی به چه شکلی است؟
 • پیگیری نتیجه مصاحبه چه فایده ای دارد؟

مدرس دوره آموزشی رزومه نویسی و مصاحبه شغلی:

مژگان آقامحمدی
 • مربی بالینی دانشجویان ارشد روانشناسی بالینی در بیمارستان روانپزشکی رازی 
 • مشاوره پیش از ازدواج، زوج درمانی
 • مشاوره در حوزه شغلی و جذب و استخدام
 • سابقه ۱۰ سال آموزش خانواده در مجتمع ایثار وابسته به دانشگاه فارابی 
 • مشاور روانشناسی و زوج درمانگر مرکز تحکیم خانواده جهاد دانشگاهی الزهرا 
 • مشاور ارزیابی شغلی شرکت ایران هد هانتر

این دوره مناسب چه کسانی است؟

 • آیا این دوره برای من هم مفیده؟
 • اگه به دنبال کار هستی
 • اگه میخوای اصولی رزومه نوشتن رو یادگیری
 • و یادبگیری چطور توی مصاحبه ها شرکت کنی
 • این دوره برات مفیده.

پیش نیاز دوره آموزشی رزومه نویسی و مصاحبه شغلی:

برای شرکت در این دوره نیاز به هیچ پیش‌نیازی نداری.

سرفصل‌های دوره آموزشی رزومه نویسی و مصاحبه شغلی:

 • تعریف رزومه
 • سند بازاریابی
 • یک تابلو یا تیشرت
 • CV
 • فرق رزومه و CV
 • دقت به آگهی استخدام
 • الزام به تاریخ در CV
 • انواع رزومه از لحاظ نگارش
 • رزومه زمانی
 • مثال رزومه زمانی
 • رزومه عملکردی
 • مثال رزومه عملکردی
 • رزومه ترکیبی
 • مثال رزومه عملکردی
 • رزومه هدفمند
 • مثال رزومه هدفمند
 • انواع مختلف رزومه از نظر محتوا
 • رزومه کاری
 • رزومه تحصیلی
 • کاربرد رزومه تحصیلی
 • رزومه کارآموزی
 • رزومه آنالین
 • اطالعات یک رزومه حرفه ای
 • قالب
 • اطلاعات مخاطب در سربرگ
 • هدر با اطالعات تماس
 • خالصه ای از خودتان و هدف شغلی
 • تجربه کاری
 • تحصیلات
 • مهارت ها
 • بخش های اضافی
 • دیزاین خوب
 • تک برگی بودن
 • ذخیره به صورت pdf
 • نام
 • شماره تلفن همراه
 • آدرس ایمیل
 • لینک به نمونه کارهای حرفه ای
 • آدرس لینکدین
 • خالصه یا هدف رزومه
 • تسلط به زبان های مختلف
 • عالیق و سرگرمی ها
 • نقاط سبز و قرمز رزومه
 • اشتباهات متداول در نوشتن رزومه
 • غلط های املایی و دستور زبانی
 • فونت غیرمعمول
 • نامرتبط بودن مهارت های کارجو با شغل
 • کوتاه بودن یا طوالنی بودن رزومه
 • ساختار بد و ضعیف محتوای رزومه
 • نداشتن دستاورد
 • نادرست بودن شماره تماس و ایمیل
 • گنگ بودن اطالعات محتوای رزومه
 • دروغگویی
 • داشتن عکس غیرمتعارف در رزومه
 • استفاده از کلمات ثقیل
 • نباید های رزومه
 • نقاط سبز رزومه
 • ثبات شغلی
 • موفقیت ها
 • توضیح درباره شرکت ها و مناصب
 • تاریخ دار بودن رزومه
 • هدف شغلی قوی
 • نقاط قرمز رزومه
 • عدم شفافیت و ترفیع در فاصله های کاری
 • تغییرات شغلی مداوم
 • عدم ذکر موفقیت ها
 • کپی کردن
 • Cover letter
 • تعریف نامه پوششی
 • تفاوت نامه پوششی و رزومه
 • نمونه نامه پوششی
 • داشتن یا نداشتن عکس در رزومه
 • تفاوت های فرهنگی
 • برندسازی
 • چگونگی عکس در رزومه
 • وجود فاصله بین سوابق کاری
 • به روز نگه داشتن
 • مهم ترین دالیل وجود فاصله بین سوابق کاری
 • سوابق شغلی
 • بایدها و نبایدهای نوشتن رزومه در سوابق کاری
 • سلامت روان
 • تعریف ارتباط
 • ارسال و دریافت پیام هدف ارتباط
 • انتقال پیام
 • ارتباط کالمی یا غیرکالمی
 • اجزای ارتباط
 • محتوای کلام
 • توجه به ابعاد فرهنگی و خرده فرهنگی
 • چگونگی شروع صحبت
 • نحوه جمله بندی
 • زمان بندی ارتباط کالمی
 • چگونگی جمع بندی و ختم ارتباط
 • قانون تقدم و تاخر
 • تکنیک ساندویچ
 • قانون مرکزیت
 • تن صدا
 • آهنگ کالم
 • تماس چشمی
 • حالت چهره ای
 • ژست ها
 • حاالت بدنی
 • شنیدن
 • گوش دادن غیرفعال
 • گوش دادن فعال
 • روش های مناسب برای گوش دادن فعال
 • گوش دادن هدفمند
 • مثال گوش کردن فعال
 • توصیه هایی برای کارآمدتر کردن ارتباط کالمی
 • تعریف پرسش های باز
 • خالصه سازی
 • نمونه برای خالصه سازی
 • پرسش ها و عبارات خنثی
 • تعریف زبان بدن
 • عالئم غیرکلامی
 • حالت های چهره و ژست های افراد
 • مثال حالت های چهره و ژست های افراد
 • همگانی بودن حالت های چهره
 • معنی چشم ها در حالت راست و باال
 • معنی چشم ها در حالت چپ
 • تماس چشمی در جوامع مختلف
 • نگاه تجاری
 • نگاه اجتماعی
 • نگاه صمیمی
 • حاللت کف دست
 • کف دست رو به بالا
 • کف دست رو به پایین
 • کف دست با یک انگشت به حالت اشاره
 • خاراندن نرمه گوش یا کنار گردن
 • باز بودن کف دست ها
 • آموزش دیدن زبان بدن
 • نکاتی که از نوع نشستن افراد متوجه می شویم
 • گام هایی برای پیشرفت در ارتباط غیرکالمی
 • اهمیت دادن به دیگران
 • آگاهی از آنچه که میخواهید بیان کنید
 • الگو گرفتن از بقیه
 • انعکاس رفتار دیگران
 • تمرین کردن حرکات و اشارات
 • تشخیص درست زبان بدن
 • کنار هم قرار دادن حرکات طرف مقابل
 • نمونه ای از کنار هم قرار دادن حرکات طرف مقابل
 • شناختن حریم ها
 • محدوده حریم
 • شعاع حباب هوا
 • حریم صمیمی(خصوصی)
 • حریم اجتماعی
 • حریم عمومی
 • قوانین دست دادن
 • تمایل به پایان مذاکره
 • مراحل تامین نیروی انسانی
 • نیاز به نیروی انسانی
 • آگهی استخدام با نام یا بی نام
 • جمع آوری رزومه ها
 • بررسی رزومه ها
 • آزمون
 • مصاحبه
 • انتخاب نهایی
 • عقد قرارداد
 • استخدام در ماکروسافت
 • روند استخدام در ماکروسافت
 • بررسی رزومه ها
 • انجام مصاحبه تلفنی
 • تالش برای یافتن جای مناسب
 • مصاحبه حضوری
 • اعلام نتیجه مصاحبه
 • پایان مصاحبه
 • دلایل انجام مصاحبه تلفنی
 • بایدها و نباید های مصاحبه تلفنی
 • هدف از مصاحبه
 • انواع مصاحبه حضوری
 • مصاحبه سنتی
 • مصاحبه گروهی مقدماتی
 • مصاحبه گروهی پنل
 • مزایای مصاحبه گروهی پنل
 • معایب مصاحبه گروهی پنل
 • مثال از مصاحبه گروهی پنل
 • مصاحبه گروهی جامع
 • مزایای مصاحبه گروهی جامع
 • معایب مصاحبه گروهی جامع
 • مثال از مصاحبه گروهی جامع
 • مصاحبه تحت فشار
 • مثال از مصاحبه تحت فشار
 • هدف مصاحبه تحت فشار
 • انواع مصاحبه از لحاظ ساختار
 • مصاحبه ساختار یافته
 • مصاحبه آزاد
 • مصاحبه ترکیبی
 • مصاحبه رفتاری
 • مثال از مصاحبه رفتاری
 • مصاحبه شایستگی محور
 • پروتکل مصاحبه شایستگی محور
 • انواع شایستگی ها
 • شایستگی های اصلی
 • شایستگی های مدیریتی
 • مثال از انواع شایستگی
 • تفاوت مصاحبه بر اساس شایستگی با مصاحبه های معمولی
 • تکنیک STAR
 • مثال از تکنیک STAR
 • تکنیک PAR
 • مثال از تکنیک P
 • کسب آمادگی برای مصاحبه
 • شرح شغل
 • محیط مناسب برای مصاحبه
 • Warm up
 • آرامش بخشیدن به مصاحبه شونده
 • وظایف مصاحبه کننده
 • پایان مصاحبه
 • خوب شنیدن در مصاحبه
 • مثال از خوب شنیدن
 • یادداشت برداری
 • مثال از یادداشت برداری
 • دچار خطای ظاهری نشدن
 • مثال درباره خطاهای ظاهری
 • مدیریت زمان
 • باید ها و نبایدهای مصاحبه
 • پوشش
 • جذابیت های ظاهری
 • تحقیق درباره مکان مصاحبه
 • اطلاعات دقیق درباره شرح شغل
 • فرهنگ و ارزش های شرکت
 • نحوه ورود
 • نحوه نشستن
 • شروع و پایان مصاحبه
 • زمان بندی حضور
 • مدیریت خود جلسه
 • شناخت فردی که ما را مصاحبه میکند
 • خاموش بودن تلفن همراه
 • صحبت نکردن با افراد سازمان قبل از مصاحبه
 • تکنیک های مدیریت استرس
 • صداقت
 • مثال از صداقت
 • تعهد کاری
 • مثال تعهد کاری
 • رازداری
 • مثال رازداری
 • شناخت دقیق از خود
 • نشان دادن شایستگ ی داشتن
 • نشان دادن قصد همکاری داشتن
 • ایجاد تعادل بین گوش کردن و صحبت کردن
 • صبور بودن
 • رضایت مندی شغلی
 • مسئولیت های کاری
 • محل کار
 • سفر های کاری
 • انعطاف در ساعات کاری
 • فرصت رشد و پیشرفت
 • مزایا
 • فرصت های آموزشی
 • سوال های هوشمندانه
 • منفعل نبودن
 • انعطاف پذیر بودن
 • مصاحبه شغلی مجازی
 • تعریف رزومه
 • سند بازاریابی
 • یک تابلو یا تیشرت
 • CV
 • فرق رزومه و CV
 • دقت به آگهی استخدام
 • الزام به تاریخ در CV
 • انواع رزومه از لحاظ نگارش
 • رزومه زمانی
 • مثال رزومه زمانی
 • رزومه عملکردی
 • مثال رزومه عملکردی
 • رزومه ترکیبی
 • مثال رزومه عملکردی
 • رزومه هدفمند
 • مثال رزومه هدفمند
 • انواع مختلف رزومه از نظر محتوا
 • رزومه کاری
 • رزومه تحصیلی
 • کاربرد رزومه تحصیلی
 • رزومه کارآموزی
 • رزومه آنالین
 • اطالعات یک رزومه حرفه ای
 • قالب
 • اطلاعات مخاطب در سربرگ
 • هدر با اطالعات تماس
 • خالصه ای از خودتان و هدف شغلی
 • تجربه کاری
 • تحصیلات
 • مهارت ها
 • بخش های اضافی
 • دیزاین خوب
 • تک برگی بودن
 • ذخیره به صورت pdf
 • نام
 • شماره تلفن همراه
 • آدرس ایمیل
 • لینک به نمونه کارهای حرفه ای
 • آدرس لینکدین
 • خالصه یا هدف رزومه
 • تسلط به زبان های مختلف
 • عالیق و سرگرمی ها
 • نقاط سبز و قرمز رزومه
 • اشتباهات متداول در نوشتن رزومه
 • غلط های املایی و دستور زبانی
 • فونت غیرمعمول
 • نامرتبط بودن مهارت های کارجو با شغل
 • کوتاه بودن یا طوالنی بودن رزومه
 • ساختار بد و ضعیف محتوای رزومه
 • نداشتن دستاورد
 • نادرست بودن شماره تماس و ایمیل
 • گنگ بودن اطالعات محتوای رزومه
 • دروغگویی
 • داشتن عکس غیرمتعارف در رزومه
 • استفاده از کلمات ثقیل
 • نباید های رزومه
 • نقاط سبز رزومه
 • ثبات شغلی
 • موفقیت ها
 • توضیح درباره شرکت ها و مناصب
 • تاریخ دار بودن رزومه
 • هدف شغلی قوی
 • نقاط قرمز رزومه
 • عدم شفافیت و ترفیع در فاصله های کاری
 • تغییرات شغلی مداوم
 • عدم ذکر موفقیت ها
 • کپی کردن
 • Cover letter
 • تعریف نامه پوششی
 • تفاوت نامه پوششی و رزومه
 • نمونه نامه پوششی
 • داشتن یا نداشتن عکس در رزومه
 • تفاوت های فرهنگی
 • برندسازی
 • چگونگی عکس در رزومه
 • وجود فاصله بین سوابق کاری
 • به روز نگه داشتن
 • مهم ترین دالیل وجود فاصله بین سوابق کاری
 • سوابق شغلی
 • بایدها و نبایدهای نوشتن رزومه در سوابق کاری
 • سلامت روان
 • تعریف ارتباط
 • ارسال و دریافت پیام هدف ارتباط
 • انتقال پیام
 • ارتباط کالمی یا غیرکالمی
 • اجزای ارتباط
 • محتوای کلام
 • توجه به ابعاد فرهنگی و خرده فرهنگی
 • چگونگی شروع صحبت
 • نحوه جمله بندی
 • زمان بندی ارتباط کالمی
 • چگونگی جمع بندی و ختم ارتباط
 • قانون تقدم و تاخر
 • تکنیک ساندویچ
 • قانون مرکزیت
 • تن صدا
 • آهنگ کالم
 • تماس چشمی
 • حالت چهره ای
 • ژست ها
 • حاالت بدنی
 • شنیدن
 • گوش دادن غیرفعال
 • گوش دادن فعال
 • روش های مناسب برای گوش دادن فعال
 • گوش دادن هدفمند
 • مثال گوش کردن فعال
 • توصیه هایی برای کارآمدتر کردن ارتباط کالمی
 • تعریف پرسش های باز
 • خالصه سازی
 • نمونه برای خالصه سازی
 • پرسش ها و عبارات خنثی
 • تعریف زبان بدن
 • عالئم غیرکلامی
 • حالت های چهره و ژست های افراد
 • مثال حالت های چهره و ژست های افراد
 • همگانی بودن حالت های چهره
 • معنی چشم ها در حالت راست و باال
 • معنی چشم ها در حالت چپ
 • تماس چشمی در جوامع مختلف
 • نگاه تجاری
 • نگاه اجتماعی
 • نگاه صمیمی
 • حاللت کف دست
 • کف دست رو به بالا
 • کف دست رو به پایین
 • کف دست با یک انگشت به حالت اشاره
 • خاراندن نرمه گوش یا کنار گردن
 • باز بودن کف دست ها
 • آموزش دیدن زبان بدن
 • نکاتی که از نوع نشستن افراد متوجه می شویم
 • گام هایی برای پیشرفت در ارتباط غیرکالمی
 • اهمیت دادن به دیگران
 • آگاهی از آنچه که میخواهید بیان کنید
 • الگو گرفتن از بقیه
 • انعکاس رفتار دیگران
 • تمرین کردن حرکات و اشارات
 • تشخیص درست زبان بدن
 • کنار هم قرار دادن حرکات طرف مقابل
 • نمونه ای از کنار هم قرار دادن حرکات طرف مقابل
 • شناختن حریم ها
 • محدوده حریم
 • شعاع حباب هوا
 • حریم صمیمی(خصوصی)
 • حریم اجتماعی
 • حریم عمومی
 • قوانین دست دادن
 • تمایل به پایان مذاکره
 • مراحل تامین نیروی انسانی
 • نیاز به نیروی انسانی
 • آگهی استخدام با نام یا بی نام
 • جمع آوری رزومه ها
 • بررسی رزومه ها
 • آزمون
 • مصاحبه
 • انتخاب نهایی
 • عقد قرارداد
 • استخدام در ماکروسافت
 • روند استخدام در ماکروسافت
 • بررسی رزومه ها
 • انجام مصاحبه تلفنی
 • تالش برای یافتن جای مناسب
 • مصاحبه حضوری
 • اعلام نتیجه مصاحبه
 • پایان مصاحبه
 • دلایل انجام مصاحبه تلفنی
 • بایدها و نباید های مصاحبه تلفنی
 • هدف از مصاحبه
 • انواع مصاحبه حضوری
 • مصاحبه سنتی
 • مصاحبه گروهی مقدماتی
 • مصاحبه گروهی پنل
 • مزایای مصاحبه گروهی پنل
 • معایب مصاحبه گروهی پنل
 • مثال از مصاحبه گروهی پنل
 • مصاحبه گروهی جامع
 • مزایای مصاحبه گروهی جامع
 • معایب مصاحبه گروهی جامع
 • مثال از مصاحبه گروهی جامع
 • مصاحبه تحت فشار
 • مثال از مصاحبه تحت فشار
 • هدف مصاحبه تحت فشار
 • انواع مصاحبه از لحاظ ساختار
 • مصاحبه ساختار یافته
 • مصاحبه آزاد
 • مصاحبه ترکیبی
 • مصاحبه رفتاری
 • مثال از مصاحبه رفتاری
 • مصاحبه شایستگی محور
 • پروتکل مصاحبه شایستگی محور
 • انواع شایستگی ها
 • شایستگی های اصلی
 • شایستگی های مدیریتی
 • مثال از انواع شایستگی
 • تفاوت مصاحبه بر اساس شایستگی با مصاحبه های معمولی
 • تکنیک STAR
 • مثال از تکنیک STAR
 • تکنیک PAR
 • مثال از تکنیک P
 • کسب آمادگی برای مصاحبه
 • شرح شغل
 • محیط مناسب برای مصاحبه
 • Warm up
 • آرامش بخشیدن به مصاحبه شونده
 • وظایف مصاحبه کننده
 • پایان مصاحبه
 • خوب شنیدن در مصاحبه
 • مثال از خوب شنیدن
 • یادداشت برداری
 • مثال از یادداشت برداری
 • دچار خطای ظاهری نشدن
 • مثال درباره خطاهای ظاهری
 • مدیریت زمان
 • باید ها و نبایدهای مصاحبه
 • پوشش
 • جذابیت های ظاهری
 • تحقیق درباره مکان مصاحبه
 • اطلاعات دقیق درباره شرح شغل
 • فرهنگ و ارزش های شرکت
 • نحوه ورود
 • نحوه نشستن
 • شروع و پایان مصاحبه
 • زمان بندی حضور
 • مدیریت خود جلسه
 • شناخت فردی که ما را مصاحبه میکند
 • خاموش بودن تلفن همراه
 • صحبت نکردن با افراد سازمان قبل از مصاحبه
 • تکنیک های مدیریت استرس
 • صداقت
 • مثال از صداقت
 • تعهد کاری
 • مثال تعهد کاری
 • رازداری
 • مثال رازداری
 • شناخت دقیق از خود
 • نشان دادن شایستگ ی داشتن
 • نشان دادن قصد همکاری داشتن
 • ایجاد تعادل بین گوش کردن و صحبت کردن
 • صبور بودن
 • رضایت مندی شغلی
 • مسئولیت های کاری
 • محل کار
 • سفر های کاری
 • انعطاف در ساعات کاری
 • فرصت رشد و پیشرفت
 • مزایا
 • فرصت های آموزشی
 • سوال های هوشمندانه
 • منفعل نبودن
 • انعطاف پذیر بودن
 • مصاحبه شغلی مجازی

تعداد جلسات: 6 جلسه

استاد: مژگان آقامحمدی

مدت زمان آموزش:6 ساعت

قیمت دوره : 600 هزار تومان

منتخب درس های استارت بــــاکس

استارت بــــاکس

استارت باکس کارابیز فاصله تو رو تا کار جدیدت، رسونده به ۹۰ ساعت، توی این دوره مهارت هایی رو یاد میگیری که باهاشون می تونی مسیر شغلی بهتری پیدا کنی یا خودت وارد دنیای کارآفرینی بشی. استارت باکس کارابیز، ۱۵ درس از دنیای کسب و کار، دنیای کارآفرینی و مهارت های نرمه. ۱۳ تا درس رو برات انتخاب کردیم، ۲ تا درس رو هم تو از بین درسهای اختیاری برمیداری. محتوای استارت باکس ۱۸۰ روز در اختیار شماست تا بتونید این درسها رو ببینید و یاد بگیرید. برای راحتی شما، ما ۱۵ درس رو به سه استپ ۵ تایی دسته بندی کردیم. پیشنهاد میدیم هر هفته ۱ ساعت از درس های اون استپ رو تماشا کنید.