وبینار کسب و کار دانشجویی
وبینار کسب و کار دانشجویی

وبینار کسب و کار دانشجویی

ورود به دنیای کسب و کار در دوران دانشجویی

زمان این وبینار به پایان رسیده است

برای دیدن فایل ضبط شده شماره خودتون رو ثبت کنین

وبینار کسب و کار دانشجویی

ورود به دنیای کسب و کار در دوران دانشجویی

زمان این وبینار به پایان رسیده است

نقشه راه و ارائه پیشنهادات کاربردی برای دیدن فایل ضبط شده شماره خودتون رو ثبت کنین

یکشنبه 19 شهریور

ساعت 17

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

سرفصل‌های وبینار

2d4d99af-08ca-44cc-9679-ce11788fc47c
وبینار کسب و کار دانشجویی
وبینار کسب و کار دانشجویی

مجید آذرکیش

مدرس وبینار