درس مبانی مالی

درباره درس

می‌خوای ببینی پولت رو چی کار کنی؟

دوست داری به خانواده‌ات، دوستات یا شرکت‌های مختلف مشاوره بدی؟

ما در این دوره تحلیل‌های حوزه‌ی مالی و سرمایه‌گذاری رو بهتون یاد می‌دیم.

درباره استاد

محسن صیقلی

کارشناسی و کارشناسی ارشد مديريت مالی

 دکتری مديريت مالی و سرمايه گذاری و ريسک دانشگاه تهران 

دارای مدرک پست دکتری مديريت اجرايی POST DBA

رییس هیات امناء کلینیک کسب و کار استان البرز 

مدرس مرکز مطالعات مالی و سرمایه گذاری دانشگاه شریف 

عضو کارگروه مالی و سرمایه گذاری گروه اقتصادی آستان قدس رضوی 

مشاور علمی و عضو کمیته راهبری برنامه هسته های فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

عضــو هیات مدیره و مشــاور اجرایی در امور ســرمایه گذاری و مدیریت ریســک مدیرعامل هلدینگ بیمه حافظ 

کارآفرین ها

سرفصل ها

  • معرفی مدیریت مالی
  • صورت‌های مالی اساسی
  • تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی
  • تخمین رشد آتی و برنامه ریزی مالی شرکت ها
  • جریانات نقدی و بودجه بندی سرمایه ای
  • مدیریت سرمایه در گردش و ساختار سرمایه شرکت